Nytt rekord i antal universitetsstudenter

- in Aktuell, Nyheter, Utbildning

Trots en mycket liten ökning av nya studenter vid svenska universitet och högskolor slår det totala antalet studerande i Sverige rekord. Anledningen tros vara den pågående coronapandemin.

Antalet registrerade studenter i Sverige ökar för fjärde året i rad, och är nu uppe på aldrig tidigare skådade nivåer. Över 450 000 personer studerar idag vid högskola eller universitet. Detta uppges i ett pressmeddelande från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

De utbildningar som leder till yrkesexamen har sett extra stora ökningar i antalet nyantagna under läsåret. Bland annat ökade antalet nybörjare på lärarprogrammet med nästan 20 % sedan förra läsåret.

Även om antalet studerande i Sverige har ökat under en tid är de senaste två åren särskilt anmärkningsvärda. Det menar Gunnar Söderman, utredare på UKÄ.

–2017/2018 och 2018/2019 var det ju måttliga ökningar, i paritet med befolkningsökningen ungefär, men de sista två läsåren har det ökat betydligt mer, säger Gunnar Söderman.

Han menar att de två senaste läsåren bryter en trend som annars varit relativt jämn sedan 2010.

I UKÄ:s årsrapport för 2021 som publicerades tidigare i år fastslogs att coronapandemin var den ”troligtvis främsta” anledningen till att alltfler sökt sig till högre utbildning. Gunnar Söderman betonar att UKÄ ännu inte har analyserat de senaste siffrorna, men ser ett fortsatt samband med pandemin.

– Det kan ju vara så att folk föredrar distansstudier på grund av det annars stora avståndet till högskola, men också att det funkar bättre med deltidsstudier, säger Gunnar Söderman.