”Hon har hamnat i ett Moment 22”

- in Nyheter, Studentliv

På universitetets antagningsnämnd ställer de sig kritiska till hur Sophia Schuffs fall har behandlats av migrationsmyndigheterna.

– Migrationsverket och migrationsdomstolen säger att de inte behöver pröva frågan, men de bortser från allmänna förvaltningsrättsliga principer, säger ordförande Bengt Lundell.

Antagningsnämndens ordförande Bengt Lundell, som har gett Sophia Schuff anstånd med att betala studieavgifter tills det att ärendet är avslutat, är negativ till hur migrationsmyndigheterna har behandlat hennes ärende. Enligt den praxis som finns i dag, så går det inte att byta uppehållstillstånd om man redan har ett. Men han menar att Migrationsverket förbiser det faktum att hon kan få studera gratis vid universitetet.

– Hon har hamnat i ett Moment 22. Migrationsverket och migrationsdomstolen säger att de inte behöver pröva frågan, men de bortser från allmänna förvaltningsrättsliga principer. Det här påverkar ens rättsställning då det handlar om att betala pengar och hon har därför rätt att få ärendet prövat.

På Migrationsverket är man medvetna om problematiken. Där är frågan under diskussion enligt experten Fredrik Martinsson.

– Intressena går emot varandra. Dels för att har man uppehållstillstånd, så har man det. Men som Sophia Schuff själv hävdar, är det korrekt att grunden för ett uppehållstillstånd har betydelse för vilka rättsverkningar tillståndet får. Till exempel att slippa betala avgifter.

Men migrationsmyndigheterna tar inte i beaktning att hon kan undvika studieavgifter?

– Nej, säger Fredrik Martinsson.

Med andra ord är det nästintill omöjligt för Sophia Schuff att få igenom sitt ärende. Men än är det inte över, då fallet just nu ligger hos Migrationsöverdomstolen där hon har begärt prövningstillstånd.

– Det är inte många domar som kommer därifrån. Men det är klart att det förekommer att man ändrar vad tidigare domstol har sagt. Kravet för att de ska bevilja är att ärendet bedöms vara av betydelse för rättstillämpningen, säger Fredrik Martinsson.

Trots att det ser mörkt ut, hoppas Bengt Lundell att det ska gå vägen för Sophia Schuff. Han tycker att frågan är viktigt och tror inte att hon är den sista studenten som kommer att råka ut för den här problematiken.

– För oss är det en viktig opinionsbildning. Migrationsmyndigheterna tillämpar regler som inte är aktuella för studenter, vilket vi tycker är fel. Får hon rätt så är det inte bara vi på antagningsnämnden som tycker det.

Läs även: Rätt till gratisplugg – tvingas betala