Lundastudenter kan mista utbildningsplatser efter HP-fusk

- in Nyheter

Tre studenter som på grund av fusk mist sina resultat på högskoleprovet studerar för närvarande vid Lunds universitet (LU). Nu är det upp till antagningsnämnden vid LU att besluta om de ska få studera kvar eller inte.

I december gick Universitets- och högskolerådet (UHR) ut med att de återtar resultaten för tolv personer som skrev högskoleprovet hösten 2016. Efter att UHR tagit del av Ekobrottsmyndighetens förundersökning om misstänkta fuskare på högskoleprovet började myndigheten analysera provsvaren. Bedömningen blev att de tolv provdeltagarna vilselett vid högskoleprovet och därför godkänns inte resultaten.

Efter beslutet har myndigheten kontaktat de sju universitet där personerna studerar och där antagningen grundats på det högskoleprovsresultat som nu återtagits. Det är nu upp till respektive universitet att ta tillbaka beslut om antagning till utbildningar.

Tre av de tolv som mist sina resultat läser vid Lunds universitet, två på juristprogrammet och en på psykologprogrammet. Vid LU ligger ärendet för närvarande på antagningsnämndens bord. I dagarna ska en arbetsgrupp tillsättas som ska förbereda beslutsunderlag för antagningsnämndens möte den 6 februari. Då förväntas ett beslut tas om de tre studenternas antagning till LU ska dras tillbaka.

Per Nilsén är ordförande för antagningsnämnden vid LU.

– Vi befinner oss i en situation som hittills inte varit särskilt vanligt förekommande och då måste vi sätta oss i arbetsgruppen och tänka igenom detta utifrån flera parametrar. Inte minst utifrån det rättsstatliga skyddet. Juridiskt sett innebär det stora ingrepp för den enskilda studenten. Vi vill göra detta på ett så ansvarsfullt sätt som överhuvudtaget är möjligt, säger Per Nilsén.

Uppsala universitet (UU) valde redan i slutet av december att återta antagningen för en läkarstudent som antagits baserat på det högskoleprovsresultat som nu återtagits. Enligt uppgift till Uppsala nya tidning ska studenten dock inte varit särskilt aktiv på programmet.

Är det möjligt att LU tar tillbaka antagningen för de tre studenterna?
– Det vill jag inte spekulera i. Det är något som arbetsgruppen ytterst ska fundera på. Men är man antagen på grund av att man vilselett så är det inte omöjligt på något sätt, säger Per Nilsén.

I Ekobrottsmyndighetens förundersökning finns ytterligare personer som misstänks för fusk och UHR meddelar på sin hemsida att de fortsätter att granska materialet.

Tidigare i dag kom domen för de som åtalas ligga bakom fuskligan ”HP-hjälpen”. Det blev fällande dom med långa fängelsestraff för de tre huvudmännen. 23 personer som misstänks köpt tjänsten av fuskligan våren 2018 dömdes till villkorlig dom och böter. UHR har tidigare meddelat att man inväntar tingsrättens dom innan myndigheten tar beslut om att återta resultat på högskoleprovet för dessa provdeltagare.