Att få höja sitt betyg borde vara en självklarhet

Rätten till plussning – alltså att höja sitt betyg genom att få tenta-om – är en reform som kostar lite, men som är principiellt viktig. Alla människor – inklusive studenter – förtjänar en andra chans. Det tycker Patrice Soares, utbildningspolitisk krönikör.

I dag finns det på Lunds universitet ett sammelsurium av betygsskalor. Siffror och bokstäver i olika kombinationer. Själv tycker jag väl egentligen att de flesta utbildningar, likt läkarprogrammet, psykologprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och socionomprogrammet – med flera – gott kunde nöja sig med den tvågradiga betygsskalan det vill säga godkänd och underkänd, G och U.

Att alla utbildningar vid Lunds universitet skulle införa den tvågradiga betygsskalan ser jag dock som ganska fjärran. Jag tror de olika fakulteterna har alldeles för olika betygstraditioner för att de enkelt skulle kunna hitta en samsyn i betygsfrågan. Däremot tycker jag att universitetsstyrelsen borde göra det som är möjligt – nämligen att införa rätten för studenter som redan fått godkänd på en tenta, att tenta-om för det högre betyget. Det vill säga införa rätten till så kallad ”plussning”. Många – framförallt tekniska – utbildningar runt om i landet tillåter redan plussning.

Plussning ger framförallt den student som vill höja sitt betyg en andra chans, något jag finner både sympatiskt och rimligt. Det är ju trots allt av den anledningen vi har omtentor, för att folk ska få en andra chans. I dag är det dessutom så att en del studenter som kanske skulle ha nått betyget godkänd på sin tenta lämnar in blankt för att de inte tror sig kunna nå det högre betyget vid just det tentatillfället. Det ofoget – som kostar både onödig tid och pengar – skulle med all sannolikhet försvinna om man införde rätten till plussning.

Men plussning ger också den student som genom inte sällan hårt och mödosamt arbete ökat sin kunskap inom ett visst ämne rätt att också få detta formellt verifierat. Det är en viktig princip. Meningen med betyg är ju faktiskt att de ska visa vilken kunskap man faktiskt besitter. Dessutom kan rätten till plussning fungera som ett incitament för studenter att öka sin kunskap och förståelse inom sitt ämne, vilket måste ses som något positivt både för individen och samhället.

Erfarenheterna från många högskolor har också visat att endast en liten del av de studenter som fått godkänd på sin tenta går upp igen för att nå det högre betyget. Om plussning tilläts skulle det därför troligen bara innebära en marginell merkostnad för universitetets institutioner. Därför vore det väldigt välkommet om Lunds universitet inför rätten till plussning.