Fler läsplatser på Campus Helsingborg – men när?

- in Nyheter, Studentliv

Redan för två år sedan rapporterades det om att studenterna hade svårt att hitta studieplatser på Campus Helsingborg.  Då lovades också en ombyggnad inom en snar framtid som skulle stävja platsbristen. Men någon ombyggnad har ingen sett skymten av.

Jesper Falkheimer, rektor på Campus, förklarar att det utvecklades ett förslag där bland annat fler läsplatser var prioriterat, men att det förslaget blev nekat. Nu jobbar LU byggnad med ett nytt. Däremot vet han inte när något konkret kommer ske.

– Målet är att det ska hända något till 2014, men inget är beslutat än. Vi tycker frågan är viktig och vi har den på bordet, säger han.

Den främsta anledningen att det är trångt på Campus är enligt Jesper Falkheimer att det har växt väldigt mycket på så kort tid.

– Det var väldigt gott om utrymme för några år sedan, för mycket skulle jag nästan vilja säga. De senaste två, tre åren har vi ökat antalet studenter med minst 20 procent, och det har förstås gjort att det blivit mer trångt, säger han.

Lång process kvar

Sebastian Kull, ordförande för Agora, Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion, tycker också att frågan är viktig, och de är medvetna om att det är ont om studieplatser.

– Men det är svårt för kåren att ta ställning i frågan. För att kunna göra det behövs bättre material och statistik över hur många studenter som inte får tag i grupprum, något som inte finns i dagsläget, berättar han.

Runt jul ska det förhoppningsvis ligga ett förslag från LU byggnad med mer information om en ombyggnad.

– Efter att LU byggnad lagt fram sitt förslag måste fakulteterna ta ställning. En ombyggnad gör att kostnaderna för lokalerna ökar, och det måste de fråga sig om de har råd med. Så det är en ganska lång process kvar, säger Sebastian Kull.

Åsa Bergenudd, byggnadschef på LU byggnad, blir först förvånad när bristen på studieplatser kommer på tal. Enligt LU byggnads inventering har åtminstone var tredje student tillgång till en studieplats – en mycket bra nivå sett till universitetet i stort. Inventeringen förlitar sig dock på annan statistik – dels att genom att kalla alla befintliga sittplatser för studieplatser, men också att Campus ska ha 2 600 helårsstudenter – i stället för de 4 200 studenter som enligt Campus själva har sin vardag där.

Trots det har kritiken varit känd länge. Åsa Bergenudd håller dock inte med om att ombyggnaden tagit onödigt lång tid.

– Att ta hand om sådana här frågor tar lång tid. Vi har genomfört en utredning där vi har intervjuat  berörda fakulteter, och en arkitekt har lagt fram ett förslag. Just nu håller vi på med en konsekvens­beskrivning. Sedan ska ett förslag presenteras för fakulteterna, och det är upp till dem att bestämma om det är något de vill och har råd med.

Fakulteterna avgör

Om allt klaffar tror Åsa Bergenudd att något kan hända vid slutet av 2014, men det beror på många olika saker. Först ska ett konkret förslag på ombyggnad ges till fakulteterna och sedan får de bestämma om de har råd och vill gå vidare. När de ger klartecken kan något konkret hända.

– Det är viktigt att komma ihåg att fakulteterna ansvarar för sitt eget lokalbehov som exempelvis studieplatser, det är inte vi på LU byggnad. En begäran om fler läsplatser måste komma direkt från fakulteterna, och någon sådan begäran har inledningsvis inte varit ett primärt mål från deras sida, säger Åsa Bergenudd.

Vilka lösningar finns?

– Konceptet är att man samlar studieplatserna runt biblioteket och entrén. De första skisserna som tagits fram bygger på att man har mycket större bibliotek och att man har samlat grupprummen till ett ställe i huset så det blir lättare för studenterna att hitta, säger Åsa Bergenudd och fortsätter:

– Om man går vidare med den här lösningen så blir studiemiljön bättre för studenterna. Men det är bara en första skiss.