Orimlig studiestress för statsvetare

- in Nyheter

Studenter på statsvetenskapliga institutionen tvingades plugga 150 procent under fyra veckor. Nu vill kåren inleda dialog med institutionen om vad som hänt.

1600 sidor, två seminarium och 150 procent studietakt. Fyra veckor för nio högskolepoäng. Det fick studenterna på kursen ”Konflikt och samverkan i internationell politik”  stressplugga sig genom i en kurs som vanligtvis brukar hålla på två veckor längre än vad de fick till förfogande.

– Jag satt nog åtta timmar om dagen och så pluggade jag på helgerna, säger en student som vill vara anonym.

– Jag försökte så gott det gick att hålla takten men det gick inte att få allt läst. Det var intensivt och ingen jag pratat med hann läsa allt. De flesta var väldigt stressade. Kursinnehållet var bra, men det hade känts bättre med fler veckor, säger studenten.

”Olyckligt mot studenterna”

På Samhällsvetarkåren ser man allvarligt på det inträffade som de menar kan få konsekvenser för studenternas studier. Enskilda studenter kan få svårare att leva upp till lärandemålen, något som kan påverka deras betyg.

– Det är olyckligt och sätter studenten i en situation som den inte ska behöva hamna i. Man ska inte behöva ha högre studietakt än den man anmält sig till, säger Samhällsvetarkårens utbildningsansvarige Sebastian Persson.

Inte rimligt

Jakob Gustavsson är studierektor på statsvetenskapliga institutionen och den som höll i kursen. Att lärandemålen blivit lidande är däremot inget han märkt av.

– Att döma av deras tentor har det inte varit några problem, säger Jakob Gustavsson.

Anledningen till att studenterna läste 150 procent under fyra veckor menar han var för att de skulle få extra tid till sina b-uppsatser. Men trots att studenter upplevt det stressigt och haft svårt att hänga med i läsningen ser Jakob Gustavsson inga större problem i upplägget, även om han inte anser det rimligt med plugg på helgerna.

– Då kan de säga det till mig. Jag tycker också att det är ett ganska fyrkantigt sätt att resonera, att prata i procent och veckor.

Vanligtvis läser en student 1,5 högskolepoäng per vecka. Varför var det annorlunda denna gång?

– Så här har vi gjort på de andra alternativkurserna också.

Men det har ni ju inte, din kurs är ju ensam om upplägget.

– Men tidigare år har vi gjort det till och från.

Inleder dialog

Samhällsvetarkåren vill nu inleda en dialog med institutionen om vad som hänt och vad som kan göras för att det inte ska upprepas.

– Vi kommer att diskutera det här med berörda parter på institutionen. Vi hoppas att studenterna vill komma till oss med sina synpunkter, så att vi kan arbeta med institutionen i samverkan med studenterna, säger Sebastian Persson.