Temadag om våld mot kvinnor

- in Nyheter

Kvinnor som har fastnat i våldsrelationer. Det kommer bland annat Gudrun Schyman upplysa om under en dag fylld av gratisseminarier.

På lördag anordnar ett antal föreningar i Lund en dag med seminarier för att belysa ett ständigt aktuellt problem. Tillsammans med andra kommer Gudrun Schyman att föreläsa med fokus på mäns våld mot utlandsfödda kvinnor.

– Vårt mål är att lyfta fram en fråga på dagordningen som ofta är osynlig, säger Angelica Svensson, en av arrangörerna.

Den farliga tvåårsregeln

En viktig fråga som kommer tas upp är den så kallade tvåårsregeln. Om du som utlandsfödd som kommer till Sverige för att gifta dig kan du efter två år få svenskt medborgarskap – men om giftermålet avbryts finns det risk att uppehållstillståndet upphör.

– Tvåårsregeln innebär att utlandsfödda kvinnor kan komma att stanna kvar i våldsamma förhållanden för att inte bli hemskickade, en regel som borde avskaffas, säger Angelica Svensson.

Seminariedagen är gratis och arrangörerna hoppas locka en bred publik.

– Det är ett öppet evenemang och vi hoppas nå ut till allmänheten, politiker, alla. Vi vill sätta frågan på dagordningen, säger Angelica Svensson.

Ett saknat ämne

I studentlitteratur finns ofta kurser med genusperspektiv att läsa, men när det gäller rena kurser om kvinnofrid är utbudet inte lika självklart. I områden som juridik och psykologi, där det kan tyckas extra viktigt, är det ett moment som ofta saknas.

I psykologprogrammet i Lund ingår ett kursmoment om familjeproblem, men ingen separat kurs finns att läsa.

– Vi lyfter frågor om problem i hemmet, men hur mycket som rör just mäns våld mot kvinnor är jag osäker på. Vi skulle absolut vilja inkludera fler inslag av kvinnofridsfrågor, särskilt där det gäller riskbedömningar i relationer till barn och andra, säger Martin Wolgast, studierektor för psykologprogrammet.