Q: Kuratorskollegiet

- in Q

Lunds minst sökta befattning. Har trots sin höga status, inte hög status. En kurator emeritus lät sig slutligen övertalas efter att ha prutat bort åtagandet i terminsräkningsföreningen. Ordförande och vice dito håller sig i sitt tornrum där de städar upp efter föregångare. Då och då får de besök av kuratorer som kommer med rapporter från verkligheten. Palmerot och Wærn har dock en livad vår framför sig; om de öppnar ett fönster kan de möjligen höra ljudet från karnevalen.

Om studentens värsta farhågor funderar Q:

Låt oss ställa oss frågan vad mest som fyller med fasa
Lunds alla tusentals unga, och sprider vånda och ångest.
Sångböcker, tentor, trångmål i kärlek, kan tillvaron störa.
Dock finns en plåga, störst av dem alla, som fruktas av många:
jobben i KK får luttrade förmän att darra som asplöv.

Oerhörd tacksamhet känna vi alla, från botten av hjärtan.
Tänk om ingen uppdragen godtog – vad skulle vi göra?
Hur skulle världen te sig, om inte det fanns något KK?
Vem skulle ordna tandem och lekar i parken på våren?
Vem skulle sprida värme och ljus, med Lundagård-brasa?