Brandsäkerheten hotad på nya Eden

- in Nyheter

Efter över en månads försening har Eden åter tagits i bruk. Samtidigt har Samhällsvetarkåren fått in rapporter om dörrar som går i lås, vilket kan vara en fara för studenter och personal vid brand.


Ann-Katrin Bäcklund, dekan på Samhällsvetenskapliga fakulteten. Arkivfoto: Malte Lindahl
Ann-Katrin Bäcklund, dekan på Samhällsvetenskapliga fakulteten.
Arkivfoto: Malte Lindahl

I januari togs det nyrenoverade Eden i bruk och redan hopar sig problemen. Akademiska hus, som varit ansvariga för renoveringen, har inte lyckats bli klara enligt tidtabellen. För studenter och personal innebär det att de måste arbeta i en byggnad som inte verkar kunna garantera brandsäkerheten.
– Om förseningen påverkar brandsäkerheten så är det ett allvarligt problem, säger Ann-Katrin Bäcklund, dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten.

 

 

 

Ludvig Sundin, ordförande för Samhällsvetarkåren. Foto: Jens Hunt.
Ludvig Sundin, ordförande för Samhällsvetarkåren.
Foto: Jens Hunt.

I mitten på december skulle Akademiska hus ha varit klara med renoverings- och ombyggnadsprojektet av Eden. Resultatet blev i stället över en månads försening. På Samhällsvetarkåren har Ludvig Sundin fått in rapporter om problem som förseningen medfört för studenter och personal.
– Det finns rapporter om dörrar som inte går att stänga, och när de stängs går de i lås. Det påverkar möjligheten att ta sig in och ut, vilket i tillfälle av brand kan vara en fara. Det har också varit svårt att bedriva undervisning på grund av ljuden från det fortsatta byggandet, säger Ludvig Sundin, ordförande på Samhällsvetarkåren.

Ber om ursäkt
I ett meddelande ber nu Akademiska hus om ursäkt till Samhällsvetenskapliga fakulteten för förseningarna. Regiondirektör på Akademiska Hus, Thomas Ringdahl, skriver i meddelandet att förseningen beror på att entreprenören inte har haft tillräcklig erfarenhet för att driva projektet och att de beklagar situationen.
Vem var entreprenören?
– Det är Byggkompagniet som varit entreprenör. Men jag kan inte gå in i detalj på avtalets innehåll eftersom vi fortfarande har ett affärsförhållande med vår entreprenör, säger Britt-Mari Grafström, projekt- och teknikchef på Akademiska Hus.
Kåren har meddelat att det är problem med bland annat dörrarna på fakulteten, som inte går att stänga och när de väl stängs så går de i lås. De säger att kan vara farligt i fall det utbryter brand. Hur ser ni på det?
– De här frågorna jobbar vi med att lösa och dörrmiljön är komplicerad. Att skylla på någon är inte meningsfullt. Vi håller på att titta på varför dörrarna beter sig som de gör samt åtgärdar felet, säger hon.

Så här ser Nya Eden ut just nu. Foto: Linus Gisborn
Så här ser Nya Eden ut just nu.
Foto: Linus Gisborn

Dekanen ovetandes
Problemen med dörrar som går i lås är något dekan Ann-Katrin Bäcklund inte är bekant med.
– Det är inget jag har fått besked om. Om det är fel på dörrarna så ska jag ögonblickligen kolla upp det, säger Ann-Katrin Bäcklund.
Om hur förseningarna och problem på Eden skadat fakultetens förtroende för Akademiska hus vill Ann-Katrin Bäcklund inte säga för mycket om.
– Ja, man kan väl säga att det inte förbättrar vårt förtroende. Det blir gnissel i de, men förtroendet är absolut inte förstört. Akademiska hus hanterar hundratals hus. De har vårt grundläggande förtroende, säger Ann-Katrin Bäcklund.