Universitas 21:s studentkårer förenar sig

- in Kår, Nyheter
@Lundagård

De senaste dagarna har Lunds universitet stått värd för det pånyttfödda U21 Student Leaders Network. Syftet är få in mer utbildningsbevakning och transparens inom det internationella studentsamarbetet.

Tora Törnqvist, före detta ordförande för Lunds universitets studentkårer. Hon är en av initiativtagarna till mötet med de andra studentkårerna. Foto: Carl-Johan Kullving
Tora Törnquist, före detta ordförande för Lunds universitets studentkårer. Hon är en av initiativtagarna till mötet med de andra studentkårerna.
Foto: Carl-Johan Kullving

Univeristet är sedan flera år tillbaka medlem i ett nätverk av universitet som heter Universitas 21, U21. Nu ska utbildningsbevakningen inom nätverket stärkas. Lunds universitets studentkårer, Lus, har med hjälp av rektor Per Eriksson sett till att få igång Universitas 21 Student Leaders Network. Studentkårssamarbetet ska bli en samarbetspartner med resterande U21. Idén om ett studentkårsnätverk framfördes under ett U21-möte i Vancouver förra året.
– Vi har en stark tradition av studentinflytande i Sverige, säger Tora Törnquist, tidigare ordförande för Lus och en av dem som jobbat för Student Leaders Networks tillblivelse .
– Problemet med U21 är att det är resurskrävande och inte så transparent. Samarbetet har varit väldigt abstrakt och därför vill vi ha insyn i det med fler studentrepresentanter, fortsätter hon.

Det första mötet
Syftet med det första mötet i Lund var att bestämma Student Leaders Network’s framtida funktion och hur dess tidigare öde ska undvikas. Därför ska möten hållas återkommande, både fysiskt minst en gång om året och virtuellt flera gånger per år.
– Mötet har gått bra. Vi har satt en initial struktur, vem som ska hålla i mötet nästa år och vad syftet ska vara med nätverket, säger Tora Törnquist.
– Det fanns ett liknande studentnätverk för ett tiotal år sedan. Men det är inte samma som vi sätter upp nu, vi börjar helt från grunden, säger hon.

Resurskrävande Universita 21
Universitas 21 har funnits sedan 1997 och är ett världsomspännande samarbete mellan 27 forskningsstarka universitet. Samarbetet går ut på att rektorer och andra i chefsposition på universiteten utbyter erfarenheter. Syftet är att främja ett internationellt synsätt och att ha utbyten hos personal och studenter på de olika universiteten.

Student Leaders Network ska inte bara ha en granskande funktion utan också fungera som ett forum för utbyte mellan olika studentorganisationer. Det blir naturligt så eftersom det är kårer från olika länder som ska samarbeta.
– Vi är studentkårer som kan få ut jättemycket av varandras olika erfarenheter, till exempel hur studentkåren kan få mer tid med sin universitetsledning, säger Tora Törnquist.

 

FYRA RÖSTER FRÅN MÖTET:

Seongryul Jo, före detta ordförande för Korean University Buddy Assistants. Foto: Carl-Johan Kullving
Seongryul Jo, före detta ordförande för Korean University Buddy Assistants.
Foto: Carl-Johan Kullving

– Konferensen är väldigt intressant eftersom det är så många studenter från olika universitet och länder här, säger Seongryul Jo, före detta ordförande för Korean University Buddy Assistants.
– Det är väldigt annorlunda här jämfört med hos oss i Korea. Diskussionerna är öppnare och är mer effektiva – hemma kan det vara så mycket känslor och hierarkier inblandade. Så en effektivare möteskultur tar jag med mig härifrån, säger han.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sharangan Maheswaran, ordförande för ett av studieråden vid the University of New South Wales. Foto: Carl-Johan Kullving
Sharangan Maheswaran, ordförande för ett av studieråden vid the University of New South Wales.
Foto: Carl-Johan Kullving

– Jag hade ingen direkt förväntan när jag åkte hit eftersom det är vårt första möte. Det är förvirrande och spännande på samma gång att få starta upp ett nytt projekt som det här, säger Sharangan Maheswaran, ordförande för ett av studieråden vid the University of New South Wales.
– U21-samarbetet ville från början att vi skulle komma på bättre sätt att marknadsföra programmen på. Vi menar att om universiteten fokuserar på bättre studentservice så kommer marknadsföringen komma av sig själv. Om universiteten gör det enklare för studenterna att besöka de olika universiteten och förbättrar samarbetet universiteten emellan – ungefär som EU! – med bättre översättningar av betygen så kommer studenterna också att promota universiteten på ett bättre sätt.
Vad tar du med dig hem?
– Det vi kan lära oss mer om från er i Lund är organisationsstrukturen för studentkårerna. Ni har ett starkare studentengagemang här och en bättre relation mellan studentkåren och studenterna än vad vi kanske har ibland. Jag hoppas att vi kan bli lika framgångsrika där med, säger han.

 

 

 

 

Meenu Singh, vice ordförande för Academic Affairs vid the University of Maryland. Foto: Carl-Johan Kullving
Meenu Singh, vice ordförande för Academic Affairs vid the University of Maryland.
Foto: Carl-Johan Kullving

– Det är väldigt spännande att vara här. Med det här samarbetet kan universiteten verkligen skapa det globala klassrummet. Efter den här konferensen vet jag hur vi ska bli bättre på att sköta utbildningsbevakningen nom U21-samarbetet, säger Meenu Singh, vice ordförande för Academic Affairs vid the University of Maryland.
Vad är det viktigaste du ska föra vidare till ditt hemuniversitet?
– Jag ska be administratörerna att bli mer engagerade och aktiva för att marknadsföra utbytesprogrammen inom U21. Sedan måste vi se till att programmen blir mer anpassade för dagens studenter, säger hon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina van Douwen, sekreterare i studentkåren vid Amsterdams universitet. Foto: Carl-Johan Kullving
Nina van Douwen, sekreterare i studentkåren vid Amsterdams universitet.
Foto: Carl-Johan Kullving

– Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig av konferensen, så jag kom hit väldigt öppen för nya intryck. Efter vårt första möte ska det bli intressant att se vad som kommer hända, säger Nina van Douwen, sekreterare i studentkåren vid Amsterdams universitet.
– Vi har inte bestämt några långsiktiga mål än. Det är intressant att vi studentrepresentanter har så otroligt olika rättigheter vid våra olika universitet. Jag har lärt mig mycket om folks olika erfarenheter, säger hon.
– Jag är imponerad av hur Lunds universitet interagerar med fakultetsstyrelser och rektorer. I Amsterdam får vi också tycka till, men där utgår universitet frå natt vi alltid tycker som dem. Här verkar det som att universitetet tar studenternas åsikter mer seriöst, säger hon.

 

Text: Jonas Wegestål och Carl-Johan Kullving

 

 

 

 

Fakta

[checklist]

  • U21 Student Leaders Network är ett samarbete mellan studentkårer från samarbetsorganisationen Universitas 21:s olika universitet världen över.
  • Läs mer på Universitas 21 hemsida här.

[/checklist]

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.