Fler uppehållstillstånd efter lagändring

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Utländska doktoranders möjligheter att stanna i Sverige efter avslutade studier ska förbättras. Den första juni klubbar riksdagen en lagrådsremiss som innebär en bättre fördelning av permanenta uppehållstillstånd, skriver Svenska Dagbladet. 

Under onsdagen belyste Lundagård de problem om uppehållstillstånd som doktorander från länder utanför Europeiska unionen ställs inför. Under torsdagen presenterade regeringen, i samråd med Miljöpartiet, en lagrådsremiss om cirkulär migration som ska förväntas gå i genom under dagens regeringssammanträde. Remissen innefattar förslag som kommer att underlätta möjligheten för utländska doktorander att stanna i Sverige efter avslutade studier.

Rörligheten förbättras
Den som söker om permanent uppehållstillstånd har tidigare behövt ha rätt att vistas i Sverige under de senaste fyra av fem åren – ett krav som nu ska ändras till fyra av sju år.

Nu ska möjligheten till rörlighet mellan länder förbättras. I dag återkallas ett permanent uppehållstillstånd i samband med att bosättningen i Sverige upphört. Med förslaget ska den formella kopplingen till Sverige bestå, trots om personen väljer att bo utomlands i upp till två år.
– Det är just för att inte låsa in människor, förklarar Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm för SvD.se.

Fler internationella studenter
Förändingen är något som förväntas kunna locka ännu fler internationella studenter till Sveriges utbildningsprogram.
Det innebär att vi får en helt ny tillståndsgrund, säger migrationsminister Tobias Billström till Svenska Dagbladet.

Utländska doktorander ska utöver de förbättrade möjligheterna för en fortsatt framtid i Sverige, tillåtas stanna i landet i upp till sex månader efter examen för att söka jobb – eller undersöka möjligheterna att skapa jobb.
Vi har sagt att sex månader är en rimlig tid, säger Maria Ferm. Hon förklarar vidare om ett införande av tydligare regler för de internationella studenternas familjemedlemmar, skriver Svenska Dagbladet. 

Lagändringen väntas träda i kraft den första juni.