Från Malmskillnadsgatan och Bangkoks sexkvarter till Lund

- in Studentliv
@Tindra Englund

Gängvåldtäkter, inslagna näsor och ett obefintligt självförtroende. De arbetsrelaterade skadorna för prostituerade skiljer sig markant från andra yrken. Det anser i vart fall Maria Ahlin, grundaren till organisationen Freethem, och talare på måndagens föreläsning på Utrikespolitiska föreningen.

Trafficking är ett aktuellt ämne och mellan 400-600 kvinnor och barn transporteras in i Sverige för sexhandel varje år. Intresset var stort och det var många som samlats för att lyssna på vad Maria Ahlin, grundare och ordförande för ungdomsorganisation Freethem, hade att säga om saken. Freethem försöker minska efterfrågan på prostitution, porr och tvångsarbete. Detta gör de genom att hålla i föreläsningar, kampanjer och forskning. De aktiva medlemmarna i Lunds Freethem-team är alla studenter.

Under föreläsning fick deltagarna dels ta del av officiella definitioner av trafficking och statistik kring trafficking och prostitution. Dessutom var Maria Ahlin generös med att dela erfarenheter av prostitution utomlands, såväl som från Malmskillnadsgatan i Stockholm. 

Om hennes hårfrisörska som blev dömd för trafficking och om kvinnan som kom fram till henne och i chock berättar att hon just blivit utsatt för en gruppvåldtäkt. Om 16 åriga flickor i drive-in sex booths i Schweiz. Om Europas misslyckade sexlagar och den något mer hoppfulla svenska modellen.

Maria Ahlin under föreläsningen med Utrikespolitiska föreningen. Foto: UPF/Sandra Jakobsson.
Maria Ahlin under föreläsningen med Utrikespolitiska föreningen.
Foto: UPF/Sandra Jakobsson.

Frågorna under föreläsningen haglade tätt, är det ändå inte bättre med laglig prostitution? Är inte kvinnorna tryggare på en registrerad bordell? Men, Maria Ahlin anser att alla som vill motarbeta prostitution och trafficking måste ha ett tydligt mål. Hennes mål är inte bara att de prostituerade ska arbeta under säkrare förhållanden utan att ingen ska behöva prostituera sig. En av de lundastudenter som engagerat sig i organisationen Freethem är Paulina Bolton.

Paulina Bolton har just flyttat tillbaka till hemtrakterna kring Dalby efter närmare sex år utomlands. De senaste tre åren har hon spenderat i Bangkoks sexkvarter där hon arbetat med att hjälpa kvinnor att ta sig ur trafficking. Erfarenheter som hon nu hoppas kan vara till nytta för arbetet inom Freethem.

Vid ett flertal tillfällen stötte Paulina Bolton dessutom på svenska män i samband med deras sexköp på Bangkoks gator och liksom Maria Ahlin tror hon att problemet måste angripas från olika håll.
– Att hjälpa kvinnor ur trafficking är bara att behandla symptomen, det kan bara hjälpa enskilda kvinnor. Jag tror att det också är viktigt med ett normförändrande och förebyggande arbete, säger Paulina Bolton.

För Paulina Bolton är trafficking inget isolerat fenomen utan en del av ett större problem och globala maktstrukturer. Utan fattigdom – minskad tillgång på människor till trafficking. Det är djupa processer i samhället som möjliggör trafficking och skapar en efterfrågan. Därmed föll hennes val av utbildning på kandidatprogrammet i utvecklingsstudier vid Lunds universitet.

framtiden hoppas hon kunna arbeta med att förändra de bakomliggande strukturerna.
– Ingen ska behöva vara i en så pass sårbar situation att de tvingas sälja sin kropp, säger Paulina Bolton.

Varken Maria Ahlin eller Paulina Bolton skuldbelägger bara köparen utan menar att de också är en del av samma system. Maria Ahlin berättar under föreläsningen också om sina många möten med dömda sexförbrytare. Enligt henne påminner deras trasiga liv ofta om de prostituerades och på sätt och vis ser hon även dem som offer. 

Ändå tycker de båda att den svenska sexköpslagen är relativt bra. Samhället ska vara tydligt med att det är olagligt att köpa sex.
–  Ingen ska känna att de har rätt att köpa en annan person, säger Paulina Bolton.

Fakta: Trafficking

  • 27 miljoner människor är slavar idag 
  • 50 % av alla offer är barn
  • Trafficking omsätter 7 000 000 000 dollar per år
  • Definition av trafficking: Med handel med människor, så kallad human trafficking, menas rekrytering, transport och inhysning av män, kvinnor och barn med hjälp av tvång, hot, bedrägeri eller andra otillbörliga påtryckningar, i syfte att utnyttja dem på olika sätt. Handel med människor förekommer både inom och mellan länder. (Definition av Freethem).

|divider]