Ingen placeringspolicy på universitetet

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

Donationsstyrelsen vill inte införa en helt fossilfri investeringsportfölj för universitetet. Samtidigt har drygt 1400 personer skrivit på en namninsamling med syfte att universitetet ska sluta investera i olja-, kol- och gasbolag.

Efter Lundagårds uppmärksammande av universitetets fondägande i Gazprom beslutade universitetsstyrelsen att byta fond. I samband med detta skulle donationsstyrelsen se över hur placeringsreglerna skulle kunna ta bättre hänsyn till universitets värdegrund och hållbar utveckling.
– På universitetsstyrelsemötet i november hoppas jag kunna redogöra för de nya placeringsreglerna som tar hänsyn till värdegrunden och hållbar utveckling, sade Klemens Ganslandt, donationschef på universitetet, till Lundagård i oktober.

Lisa Brand, medlem i Fossil Free Lund University. Foto: Privat
Lisa Brand, medlem i Fossil Free Lund University.
Foto: Privat

1400 namn
I drygt ett år har organisationen Fossil Free Lund University samlat namnunderskrifter för att universitetet ska sluta placera kapital i bolag som är dåliga för miljön. På fredag, i samband med universitetsstyrelsemötet, ska de överlämna de drygt 1400 namnunderskrifterna.
– Vi vill att universitetet ska bli första universitetet i Sverige att bli helt fossilfritt vad gäller finansiella placeringar. Under en femårsperiod ska donationsfondernas innehav bli helt fossilfria, säger Lisa Brand, medlem i Fossil Free Lund University.

Följer riktlinjer
En problematik med att införa placeringspolicyn är enligt Donationsstyrelsens och konsultfirman GES Invests analys att det inte finns några bolag som är strikt fossilneutrala. Därför kan det vara svårt att exkludera vissa former av investeringar med donationsmedlen. Dessutom är donationsstiftelserna inte en del av universitetet utan universitetet är bara förvaltare åt dem, varför det är svårt att ha en likriktad policy för alla placeringar.

Det är något som Lisa Brand inte håller med om.
– Vi riktar inte in oss på de företag som använder fossila bränslen, utan de som utvinner dem. Det är de som har det yttersta ansvaret, säger hon.
– Fossil Free har en lista på drygt 200 bolag inom olja-, kol- och gasindustrin som universitetet inte bör ha sina pengar placerade i. Den definitionen gäller även här, säger Lisa Brand.

Investeringar ändamålsenliga
Donationsstyrelsen anser att den nuvarande modellen för investeringar är ändamålsenlig och sker i samklang med universitetets värdegrund. De vill arbeta med en långsiktig process rörande investeringar och att det kan vara svårt att dra en gräns för när en investering ger en skadlig påverkan på miljön. En ny policy är alltså inte aktuell.
– Jag förstår inte hur den nuvarande modellen samspelar med värdegrunden och hållbar utveckling. Det är allmänt vedertaget att fossila bränslen inte fungerar långsiktigt. Just nu finns inget som hindrar universitetet från att inte investera mer i gas, olja och kol i framtiden, säger Lisa Brand.

Universitetsstyrelsen sammanträder på fredag och väntas fatta beslut om investeringspolicyn då.

Donationsstyrelsens ordförande Klemens Ganslandt har inte kunnat nås för en kommentar.

Fakta

Donationsstyrelsen har tillsammans med konsultfirman Global Engagement Services sett över placeringarna för de stiftelser som är knutna till universitetet. De menar att universitetet har en relativt få rena fossilbränslebolag jämfört med andra mer ledande investerare. Enligt GES analys följer universitetet de riktlinjer som finns i FN:s The Global Compact och Organization for Economic Co-operation and Development, OECD.

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

DEBATT: Tiden är inne för fullständig divestering

De närmaste dagarna utgör en potentiell milstolpe längs