Så mycket byggdes 2014

- in Nyheter

Årets studentbostadsbyggande handlade mest om AF bostäders 22 kompaktlägenheter. I övrigt färdigställde inte AF Bostäder några bostäder trots målet på 100 nya bostäder per år. Istället var det en nation som stod för flest nya lägenheter.

Sveriges förenade studentkårer, SFS, släppte inför höstterminen 2014 en rapport om studentbostadssituationen i hela landet. I rapporten blev Lund  än en gång rödlistat eftersom staden inte kunde garantera en bostad för alla som antagits till Lunds universitet.

Henrik Krantz, VD för AF-Bostäder. Foto: Pressbild
Henrik Krantz, VD för AF-Bostäder. Foto: Pressbild

Lunds största tillhandahållare av studentbostäder  – AF Bostäder, uppnådde inte det egensatta målet att producera 100 studentlägenheter per år. Trots det är AF Bostäders vd Henrik Krantz nöjd.
–  Även om vi inte färdigställt så många lägenheter så är jag nöjd med både våra kompaktlägenheter och projektet Dammhagen som blir färdigt omkring årsskiftet, vilket kommer att ge lägenheter till 197 studenter, säger Henrik Krantz.
– Bostadsbyggandet sker i cykler och under ett år kan det ske en ketchupeffekt som ett resultat av tidigare års investeringar, säger Henrik Krantz.
Är det brist på studentbostäder i Lund?
– Ja, det är det.
Har AF Bostäder gjort tillräckligt för att förbättra situationen under 2014?
–  När det kommer till bostadsbyggande är det som sagt svårt att dra en slutsats utifrån ett år. Vi ser till att det finns möjligheter att bygga bostäder, sedan är det upp till AF Bostäders styrelse att besluta om projektet i fråga är hållbart, säger Henrik Krantz.

Lägre vinst men högre mål
År 2013 uppgick AF Bostäders vinst till 105,6 miljoner kronor. Årets siffra ser ut att bli betydligt lägre – drygt 6 miljoner kronor. Men AF Bostäder siktar ändå på att öka byggtakten till 125 bostäder per år, berättar Henrik Krantz.
Skulle ni kunna sätta ett ännu högre mål?
– Styrelsen har beslutat att 125 bostäder per år är en balanserad byggtakt. Ett högre mål skulle riskera att vi står med tomma lägenheter med högre hyror som följd, säger Henrik Krantz.

Nationer tog initiativ
I Lund har två nationer tagit initiativ till att lösa bostadsbristen; Strax innan höstterminen invigde Lunds nation Arkivet med 126 studentbostäder. Vid Helsingkrona nation byggs just nu ett trettonvåningshus som kommer att kläs i koppar, ge 69 lägenheter för 139 studenter och stå inflyttningsklart hösten 2015.
– Den trettonde våningen är färdigbyggd och allt har gått enligt tidsplanen, säger Niklas Lundberg, kurator på Helsingkrona nation, om bygget.