Lunds svåraste tenta fortsatt svår

- in Nyheter
@Philip Stålhandske

2011 rapporterade Lundagård om vad som kunde vara Lunds svåraste tenta – där 70 procent av studenterna kuggade. Tre år senare är det nästan lika illa, men nu har institutionen slut på idéer.

Tentan i ”Mediernas utbud” på grundkursen i Medie- och kommunikationsvetenskap har länge dragits med dåliga resultat. Efter bottennoteringen på 70 procent kuggade år 2011 införde institutionen bland annat fler undervisningstimmar, mentorsgrupper med äldre elever och instuderingsfrågor för att komma åt problemet. Åtgärderna hade resultat, men hösten 2014 föll resultaten igen: cirka hälften av studenterna underkändes.

Kåren informerad
Tentan har länge varit ett föremål för diskussion mellan kåren och institutionen. Jack Senften, studentrepresentant, tror visserligen att antalet studenter direkt från gymnasiet kan vara en delförklaring. Samtidigt vill han inte utesluta att att något kan behöva göras om på kursen.
– Institutionen ställer ju vad de tycker är ”rätt” krav, men om det här håller i sig så ställer man kanske högre krav än på resten av universitetet, säger han.

Resurserna fungerade
Studenten Lina, som läste kursen under vårterminen 2014 upplevde det som att resurserna som satts in fungerade.
– Det fanns resurser, för de som ville utnyttja dem, säger hon. Men någonstans har man ju ett eget ansvar också.

Samtidigt beskriver hon kursen som ”tung”, med mycket information, historik och begrepp. Allt på en och samma tenta.
– Många kommer direkt från gymnasiet  och tror att ”media, det är väl lite som mediaprogrammet på gymnasiet” och missar att det finns en kunskapsdel som är mer kritisk.

Slut på idéer
Det är oklart vad man från institutionens sida ska göra för att komma till rätta med de dåliga resultaten, helt enkelt eftersom man inte vet vad man ska göra. Fredrik Schoug, studierektor på Institutionen för kommunikation och medier, betonar att resultaten varierar från termin till termin. I övrigt vet han inte vad som kan ha orsakats höstens dåliga resultat, annat än en något större klass än vanligt.
– När det hände förra gången hade vi idéer. Nu måste vi försöka förstå varför det blivit såhär, säger han.

Fotnot: Lina heter egentligen något annat.

Har du insyn i kursen och en teori kring varför så många kuggar? Skriv en kommentar!