Lundagårdsquizet avgjort

- in Tävling
@Lundagård

Det tog tid, men slutligen kunde en vinnare i Lundagårds quiz på Hälsningsgillet utses.

Vinnaren är Jakob Ehde som lyckades pricka in 6 rätt av 7 möjliga. Du får två fribiljetter till Kino på posten!

LUNDAGÅRDS QUIZ på Hälsningsgillet
Rätt svar i fetstil. 

1: Vad skrev Lundagård INTE reportage om under 2014?

 1. Livstidsdömda som studerar inifrån fängelser.
 2. En student som började arbeta som strippa i Köpenhamn.
 3. Studenter som langar knark.

Svar: Alternativ 3 är korrekt. Det har gått ett par sedan dess. Alternativ 1 publicerades i höstas här och alternativ 2 för drygt ett år sedan. 

2: Hur beskrevs sex- och kärleksklimatet i Lund våren 2014 i ett reportage med samma namn?

 1. ”Som en vecka på Ibiza”
 2. ”Härligt härligt – men farligt farligt”
 3. ”Vi hånglar tills vi är klara”

Svar: Alternativ 1 är korrekt. Alternativ 2 är en text om förbjuden kärlek från våren 2012 och alternativ 2 är en kulturtext från hösten 2013.

3: Vem har INTE varit redaktör för Lundagård?

 1. Karin Olsson, kulturchef Expressen.
 2. Rakel Chukri, kulturchef Sydsvenskan.
 3. Björn Wiman, kulturchef DN.

Svar: Alternativ 2 är korrekt, Björn Wiman har aldrig varit Lundagårdsredaktör. Karin Olsson och Rakel Chukri var dock tillsammans redaktörer för Lundagård åren 2003-2005. 

4: Vilken nation vann hösten 2012 Lundagårds tävling ”Nationspulsen” som utsåg Lunds populäraste nationsklubb?

 1. Wermlands nation med klubben Tidsmaskinen
 2. Östgöta nations Klubb Sunset.
 3. Smålands nation med Spazio Social Club

Svar: Alternativ 1 är korrekt, Wermlands nations klubb Tidsmaskinen vann omröstningen tre gånger i rad i september, oktober och november 2012.

5: Vad hände på Kristianstads nations Snapphanefest våren 2013?

 1. Dåvarande ordförande för kuratorskollegiet och två nationskuratorer rev sönder och brände lundagårdstidningar.
 2. En student klagade på att en sång som denne uppfattade som sexistisk sjöngs under balen och blev utslängd.
 3. Dåvarande ansvarig utgivare för Lundagård och edilen (vaktmästare för AF-borgen) hade olovlig fest i jacuzzin på AF-borgens tak.

Svar: Alternativ 1 är korrekt. Alternativ 2 har också hänt, fast på Helsingkronas Snörsjöabal hösten 2013. Alternativ 3 är dock mer dröm än sanning.

6: Lundagårds huvudredaktion finns i AF-borgens runda torn. Men var finns Lundagårds andra och mindre redaktion?

 1. Malmö.
 2. Helsingborg.
 3. Uppsala.

Svar: Alternativ x är korrekt. Lundagårds Helsingborgsredaktion startades upp våren 2014.

7: Hur blir du medarbetare på Lundagård?

 1. Du får börja med att komma och jobba på fredagsfikor, vartefter du kan kandidera antingen till webb- eller pappersredaktionen och bli nominerad av valberedningen.
 2. Du skickar in CV, arbetsprover och presentation till lundagard@lundagard.se och genomgår intervju.
 3. Du säger att du vill vara med.

Svar: Alternativ X är korrekt. De andra två alternativen är dock löst inspirerade av vad det sägs att du behöver göra för att bli aktiv i nation respektive kår.