”En olycksförföljd kull”

- in Nyheter

För osäkert att buda tentorna och missförstånd i datasystemet. Så förklarar ledningen några av de problem som studenterna på Institutionen för strategisk kommunikation vid Campus Helsingborg varit med om.

Det är kursen Perspektiv på kommunikation, SKOA15, och kursen Kommunikation i organisationer, SKOA18, som varit problematiska under höstterminen. Studenterna har fått ändrade betyg och tentasvaren har dröjt.

På ett par punkter ger de ansvariga en bild som skiljer sig gentemot studenternas.
– Förseningen av SKOA15 rörde sig om två dagar utöver de femton som står stadgade i studenternas rättighetslista, säger programansvariga Sara von Platen.
– När det gäller betygsändringen för SKOA15, så handlade det om en handfull studenter som överklagade sina betyg och som tyvärr fick besked innan omtentamenstillfället.
Varför uppstod problemen kring SKOA18?
– Vi har ett datasystem där lärare kan anslå betyg. När betygen skulle föras in i Ladok uppstod ett missförstånd mellan den kursansvarige och administratören, säger Sara von Platen.
Kommer ni ändra rutinerna?
– Ja, fortsättningsvis kommer administratören ha ensamt ansvar för att lägga in betyg, säger Sara von Platen.

Tentorna i Örebro
Studierektor Jörgen Eksell beskriver studenterna som en ”olycksförföljd kull”.
– I juli sade en lärare upp sig och vi blev tvungna att snabbt hitta en ersättare. Vi hittade en mycket kompetent lärare som dock även jobbade i Örebro. Hon tog med tentorna för SKOA15 till Örebro och där blev både hon och hennes barn sjuka varför tentorna stannade i Örebro och resultaten försenades, säger Jörgen Eksell.
Fanns det ingen plan B?
– I alla kurser har vi ett lärarlag som vid förhinder kan gå in och rätta. Det var dock inte möjligt eftersom tentorna låg i Örebro och vi ansåg att det var för osäkert att buda tentorna till Helsingborg.

God kommunikation
Trots klagomål anser både Jörgen Eksell och Sara von Platen att de har upprätthållit en dialog.
– Vi har gjort vad vi kunnat för att möta problemen. Med det sagt är vi absolut inte nöjda med situationen, säger Jörgen Eksell.
– I den mån studenter har mejlat, har jag svarat och visat att vi tar problemen på allvar, säger Sara von Platen.

De programansvariga vill undvika att detta händer igen.
– Jag har full förståelse för den frustration vissa har känt och hoppas på en enorm förbättring, säger Sara von Platen.
– Att betygen ändras ska inte hända igen. Men sjukdom kan göra att tentamensresultaten dröjer längre än femton dagar, säger rektor Jörgen Eksell.