Flest nya doktorander på universitetet

Lunds universitet toppar statistiken över antalet doktorandnybörjare år 2014. Det visar en undersökning från Universitetskanslersämbetet.

År 2014 började cirka 450 nya doktorander på Lunds universitet, vilket är flest av alla lärosäten i Sverige. På Karolinska institutet började 390 doktorander sin forskarutbildning, jämfört med 360 vid Uppsala universitet. Det visar en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
– Vi är ett av de största lärosätena i Sverige med drygt 8000 anställda. Det är inte konstigt att vi ligger bland de i toppen när det kommer till nya doktorander, säger Cecilia Agrell, personalutvecklare på sektionen personal vid universitetet.

Anledningarna till topplaceringen är flera. Lunds universitetet har fått bland annat fått 715 miljoner kronor under år 2010-24 av regeringen till strategiska forskningsområden.
– Vi är också duktiga på att söka externa finansiärer till forskningsprojekt, och då anställs fler doktorander. Sen är det ganska långa ledtider för att anställa nya doktorander, så vissa år blir det fler, säger Cecilia Agrell.

Fler doktorsexamina
UKÄ:s rapport visar också att antalet doktorsexamina nationellt har ökat med drygt 200 mellan år 2013 och 2014.
– Det har legat på en jämn nivå runt 2500 de senaste tio åren, men nu har det ökat. En av anledningarna är att det gjordes ett stort intag av doktorander på lärosätena för drygt fem-sex år sedan, säger Ingrid Petterson, utredare på Universitetskanslersämbetet.