Kurs ställdes in – tolv dagar innan start

- in Nyheter
@Casper Danielsson

I dag börjar höstterminens kurser för tiotusentals studenter. Men 20 studenter saknas – kursen Bibliotek i nätverksamhället ställdes in tolv dagar innan den skulle börja.

I dag skulle kursen Bibliotek i nätverksamhället ha startat. Men för knappt två veckor sedan, den 19 augusti, ställdes den in. 20 studenter hade i mitten av juli fått beskedet om antagning till kursen – men fick med bara tolv dagar kvar till kursstart veta att så inte blir fallet.
– Jag tycker att det är väldigt pinsamt. Detta är inte acceptabelt på något sätt och vi måste vara mer vaksamma, säger Magnus Wikdahl, biträdande prefekt för grundutbildningen på institutionen för kulturvetenskaper.

Lärarbrist är anledningen
Anledningen till den plötsliga förändringen beror på lärarbrist. Den lärare som tidigare har hållit i kursen är föräldraledig under hösten – men det visste inte institutionen om förrän i början augusti.
– Misstaget är från vår sida – det är en miss i lärarplaneringen. Vi jobbade väldigt intensivt med att hitta en ny lärare eller en kurs som kunde ersätta denna, men lyckades inte. Tyvärr har det blivit så här och jag kan inte göra annat än att beklaga, säger Magnus Wikdahl.

Fallit mellan olika stolar
Kursen skulle ha gått på halvfart under höstterminen och är en så kallad hybridkurs – det är en campusutbildning med inslag av distansutbildning. Den kräver inte några förkunskaper och riktar sig främst till nya universitetsstudenter. Kursen har ställts in tidigare just på grund av lärarbrist till följd av föräldraledighet, men då gjordes det med bättre framförhållning.
– Det är klart att det hade varit mycket bättre att ställa in kursen i juni. Hade vi varit mer uppmärksamma på planeringsmissen, så hade vi ställt in den då. Men ärendet har fallit mellan lite olika stolar och jag är medveten om att det inte är särskilt bra. Detta måste göras i tid, säger Magnus Wikdahl.

Vad tror du att detta har kostat institutionen?
– Det kostar ett gott rykte – förmodligen blir de studenter som får detta besked inte särskilt imponerade av oss. Jag har inte hört något från studenterna, men jag utgår från att många är besvikna. Rent finansiellt har det ingen större betydelse – snarare är det pinsamt och därför ska jag se till att det inte sker. Vi måste ha en bättre beredskap om sådant här sker, säger han.

Oskar Johansson, vice ordförande för HTS med utbildningsansvar. Foto: Casper Danielsson
Oskar Johansson, vice ordförande för HTS med utbildningsansvar. Foto: Casper Danielsson

Studentkåren inte informerad
Humanistiska och teologiska studentkåren, HTS, har inte sedan tidigare blivit informerade om ärendet från institutionsledningen. Men nu menar kåren att problemet måste åtgärdas på bästa sätt.
– Jag har inte hört något om det här innan. Det är problematiskt i och med att studentkåren är en sådan punkt studenter vänder sig åt när det uppstår frågor och funderingar. Det blir problem när informationen stannar på det här sättet. Vi ska jobba för att att det i framtiden ska stå klart och tydligt att när något sådant här händer så ska man skicka vidare informationen till oss, säger Oskar Johansson, vice ordförande för HTS med utbildningsansvar.
– Det viktigaste är nu att försöka se till att de som är antagna kan få ett erbjudande som är ett fullgott alternativ till den tidigare kursen, säger han.