Hur man sätter praxis på pränt har satts på pränt

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Diffusa kravbilder och orättvis betygssättning kan vara ett minne blott. På Humanistiska och teologiska fakulteterna har en handbok i att skriva betygskriterier lanserats.

Graderade och månrelaterade betyg kan vara lika delar en hemsk som härlig upplevelse. Det är inte sällan som studenter motsätter sig betyg och bedömningar som de anser vara felaktiga. Problemet är betyg inte alltid sätts efter ett formulerat regelverk, utan ofta ligger i lärarens egen uppfattning och bedömning.

Underlag för resonemang
Men för att kunna förstå lärarnas tankebana och vad som krävs för ett visst betyg, har Humanistiska och teologiska fakulteterna, HT, i samarbete med Centre for Educational Development, CED, lanserat en handbok i hur man skriver betygskriterier.
– Vi har tidigare haft en utveckling när examineringar har sett väldigt olika ut. Det här ska vara ett underlag för lärare att kunna resonera, säger Åsa Lindberg-Sand från CED.

Författaren av handboken är Johanna Bergqvist, lektor och forskare i historisk arkeologi vid HT.
– Det finns en tyst kunskap om vad som väntas av studenter och vad som bedöms. Den här boken ska fånga en praxis och produkt av betygsbedömning, säger hon.

Implementerad till år 2017
I boken ges tips om varför betygskriterier ska finnas, hur de ska konstrueras och hur de ska användas. Redan från och med den kommande vårterminen kommer boken att börja användas, men Johanna Bergqvist hoppas att den ska vara fullt implementerad till höstterminen 2017.
– Det här är en viktig satsning som fyller ett tomrum. Det är en komplex kunskap att kunna sätta sin praxis på pränt, och det har gjort att det i vissa fall varit otydligt vad som krävdes av studenterna, säger hon.

Hanna Stenfelt och Oskar Johansson. Foto: Casper Danielsson
Hanna Stenfelt och Oskar Johansson. Foto: Casper Danielsson

Studenter inblandande i arbetet
Två studentrepresentanter har även varit med i arbetet med handboken. Hanna Stenfelt, vice ordförande för Humanistiska och teologiska studentkåren, HTS, under 2013–14 och Oskar Johansson, nuvarande vice ordförande för HTS, har bidragit till diskussionen och pekar på att rättssäkerhet för studenterna är den viktigaste faktorn.
– Det är jätteviktigt. Med betygskriterier minskar också negativ stress för studenten och ger en trygghet till studierna, säger Hanna Stenfelt.
– Nu är det viktigt att se till att implementeringen sker på ett bra sätt. Handboken är ett bra hjälpmedel för lärare, fyller Oskar Johansson i.

Flera vill ta efter
Flera verkar redan tycka att handboken verkar vara just ett bra hjälpmedel. Under författarens Johanna Bergqvist presentation av handboken satt flera lärare från andra fakulteter och lyssnade noggrant.
– Vi har redan haft flera workshops om handboken och jag hoppas att den kan vara ett hjälpmedel för flera lärare, säger Johanna Bergqvist.