Studenter bokförde i 36 timmar

- in Nyheter

320 studenter i ett rum under 36 timmar. Under de senaste dagarna har Ekonomihögskolan anordnat ett maraton i bokföring.

Under onsdagen och torsdagen satt 320 ekonomistudenter och bokförde i 36 timmar. Händelsen var ett bokföringsmaraton i Ekonomihögskolans regi och är ett examinationmoment på kursen redovisning A.

Bokföringsmaratonet går ut på att rädda en fiktiv småföretagare som hotas av åtal om brott mot bokföringslagen. Momentet har funnits i ungefär fem  år. Caroline Hellström är lärare på kursen och ansvarig för examinationen. Hon berättar att lärarlaget tog beslutet att schemalägga examinationsuppgiften då flera studenter anklagats för plagiat.
– Vid ett tillfälle under ett karnevalsår ställdes flera studenter inför disciplinnämnden. Examinationsuppgiften ska fungera som ett utlärningstillfälle och det blir inte så om uppgiften inte utförs, därför behövdes en förändring i examinationsformen, säger hon.

Mycket faller på plats under 36 timmar
Caroline Hellström menar att den praktiska övningen genom bokföringsprogram gör att begreppen som till en början verkar överväldigande för många studenter, faller på
plats och görs begripliga under de 36 timmarna som studenterna har på sig.

I salen var det under torsdagen ett lågt men febrilt surr. Koncentrationsnivån var hög och längst fram slingrade sig en kö till ett bord där lärare satt på rad för att diskutera problem. En student i kön beskrev uppgiften som “överväldigande men lärorik”.

Johannes Arendt, Jesper Johansson och Oskar Persson var vid lunch på torsdagen snart klara med uppgiften och deras beskrivning stämde in med Caroline Hellströms.
–Det är utmattande och utmanande, men pusselbitarna faller på plats, säger Jesper Arendt.

En annorlunda nollning
Caroline Hellström beskriver momentet som en slags nollning – från noll till ett högskolepoäng. Hon säger också
att det fungerar som en nollning i den klassiska bemärkelsen.
– Studenterna har bara läst tillsammans i två veckor och det här är en chans att lära känna varandra, på ett annat sätt än under novischfesterna. Inte bara utåtriktade studenter är med på den här nollningen, säger hon.