Sex av Sveriges populäraste masterprogram finns på LU

- in Nyheter

Efter att ansökningen till program på avancerad nivå inför höstterminen 2021 stängde i mitten av januari står det nu klart att sex av de tio mest sökta magister- och masterprogrammen i Sverige finns vid Lunds universitet (LU), varav fem på Ekonomihögskolan (EHL). 

Magisterprogrammet i International Marketing & Brand Management på Ekonomihögskolan är till hösten 2021 Sveriges tredje mest sökta master- eller magisterprogram med 1443 ansökningar och därmed även LUs mest populära program på avancerad nivå. Programmet har under flera år varit bland de mest sökta i Sverige, alla kategorier. 

Ulf Elg är professor i företagsekonomi och programansvarig för International marketing and Brand management. Han ser programmets framgång som ett resultat av olika faktorer.  

”Kombinationen mellan dessa två områden är ganska ovanlig och kombinationen av ett internationellt perspektiv och ett fokus på varumärkesbyggande är attraktivt ur ett studentperspektiv. Inom programmet har vi också kursansvariga och andra lärare som ofta är aktiva forskningsmässigt och samtidigt har samarbeten med företag och andra externa aktörer”, skriver han i ett mejl till Lundagård. 

Mest sökta nationellt sett är två masterprogram på Kungliga tekniska högskolan (KTH): masterprogram i maskininlärning och masterprogram i datalogi. På fjärde plats kommer masterprogrammet i folkhälsovetenskap vid Medicinska fakulteten på LU. 

Ytterligare fyra av LUs program på avancerad nivå kvalar in på listan över de tio mest sökta magisterprogrammen, samtliga på Ekonomihögskolan: Entrepreneurship & Innovation, Finance, International Strategic Management och Data analytics and Business economics. Magisterprogrammet i Data analytics and Business economics är ett nytt program som startar för första gången hösten 2021. 

Framgången kan förklaras av att LU generellt är populärt bland internationella studenter. Under valet inför hösten 2021 valde omkring var tredje internationell student LU som ville studera i Sverige, enligt statistik från universitets- och högskolerådet (UHR). 

“Jag brukar fråga studenterna i början av läsåret varför de valt Lund och Ekonomihögskolan. De internationella studenterna nämner ofta LUs höga ranking i olika sammanhang samt att EHL är ackrediterad”, skriver Ulf Elg, och syftar på att EHL är den enda fakultet vid LU som genomgår internationella utvärderingar.