Malmö nation öppnar för återpublicering

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Malmö nation har fått hård kritik efter att ha raderat ett inlägg på sin Facebooksida. Kuratorn William Personne menar nu att inlägget kan publiceras i nationens tidning Gripen.

Stark kritik har riktas mot Malmö nation de senaste dagarna. Nationen valde att radera ett inlägg från sin Facebooksida som redogjorde för sexism och ofredande på nationens sittning.

Under onsdagen publicerades ett blogginlägg med rubriken ”Därför lämnar jag Malmö Nation”. Bloggaren redogör i inlägget för hur felaktigt han anser att Malmö nation har agerat och att nationen försöker tysta ner händelsen.

Öppnar för återpublicering
I blogginlägget skriver skribenten att han vill att Malmö nation återpublicerar inlägget i sin tidning Gripen.

Nu öppnar Malmö nations kurator William Personne för att det ska kunna ske och menar att det skulel vara en bra väg att gå.

– Om Anna och Elin (de utsatta, reds. anm.) vill det kan vi erbjuda den möjligheten. Men det är viktigt att det sker i samförstånd med dem, säger han.

William Personne menar att beslutet att radera inlägget fattades hastigt och att det inte var det bästa alternativet.

– Vi fattade ett beslut den söndagen då inlägget publicerades. I kommentarer till inlägget förekom personhot och sånt vill inte vi att det ska finnas i våra forum.  I efterhand finns det olika sätt att hantera situationen på. Ett sätt hade varit att ta bort kommentaren, säger han och fortsätter:

– Vi tog beslutet då, men vi förstår kritiken. Men syftet var aldrig att tysta ner händelserna – det var att hålla forumet säkrare för våra medlemmar och våra vakter.

Ångrar du att ni tog bort inlägget?
– Jag tror att det finns bra argument för båda alternativen. Det är svårt att ångra ett beslut som man tyckte var bästa alternativet då. Men jag kan hålla med om att det finns andra alternativ som hade varit minst lika bra eller bättre.

Funderar ni på att gå ut och bemöta kritiken mot agerandet?
– Vi har berättat varför vi tog bort inlägget och om folk inte tolererar den förklaringen får vi kanske vara tydligare. Vårt agerande var till hänsyn för samtliga inblandade parter och inte för att tysta ner debatten. Det var så vi resonerade och det resonemanget kommer vi aldrig kunna frångå.

I blogginlägget försöker även bloggaren visa på en machokultur som frodas på Malmö nation genom att redogöra för olika obekräftade historier. I kommentarsfältet till inlägget finns också kommentarer som stämmer in i bloggarens kritik.

William Personne har varit medlem i Malmö nation sedan tre år tillbaka, men känner inte alls igen sig i beskrivningen som ges.

– Det är inte den Malmö nation jag känner och flera av ryktena är just rykten. Det tycker jag både är tråkigt och oroväckande om den uppfattningen finns om Malmö nation. Men det är inget jag känner igen, säger han.

Kommer ni att gå vidare med kommentarerna?
– Absolut. Nationernas syfte är att skapa en rolig studentmiljö – lyckas man inte med det, är det något som man gör fel. Därför måste vi utvecklas från den input vi får.

William Personne betonar att han lägger större vikt vid ursprungsproblemet med sexismanklagelser som riktats mot en besökare på nationen. Nu pågår en utredning för att komma till botten med problemet.

– Utredningen kommer gå till väga så som den alltid gör. Vi har en disciplin- och attitydgrupp som ska höra alla inblandade. Sen kommer vi vidta proportionerliga åtgärder och lämpliga repressalier. Vi ska försöka få en så rättvisande bild som möjligt, säger han.