Lundatjuvar på cykelstigen

- in Studentliv

Stölder i allmänhet och cykelstölder i synnerhet – två Lundaföreteelser som nog fått en och annan student att tappa fattningen. Men vem ligger bakom, var sker stölderna och hur vanliga är de egentligen i studentvärlden? 

Lund är en cykeltät stad med stora möjligheter för cykeltjuvar. Staden har störst andel cykelstölder per invånare i region Syd, med 1359 stölder per 100 000 invånare. Det gör ändå inte Lund till högborgen för cykelstölder bland Sveriges studentstäder – i både Linköping och Örebro är de vanligare.

Cykelstölder i lunds kommun (antal anmälningar). Illustration: Caroline Ulvros

– Visserligen anmäler många inte sina stulna cyklar och man måste alltid ta hänsyn till ett mörkertal, men så har det alltid varit. Vi menar att stölderna faktiskt har gått ned, säger Lunds lokalpolisområdeschef Patrik Isacsson.

Han berättar att polisen tillsammans med kommunen och andra aktörer jobbar med att skapa en bättre miljö genom att på olika sätt bygga bort risker för cykelstölder. Bland annat genom fler ställ och att hålla rent i beståndet.

– Tjuvarna består av alla sorter. Från studenter på väg hem från krogen till mer organiserade tjuvar som säljer vidare cyklarna på exempelvis Blocket, säger Patrik Isacsson.

Stölder vid lunds universitet. Illustration: Caroline Ulvros

Vissa platser i Lund är särskilt utsatta och det gäller generellt platser med stora cykelansamlingar, exempelvis Centralstationen, kvarteren kring Mårtenstorget, Östra Vallgatan och Delphi (se kartan). Till den som fått sin cykel stulen tipsar Patrik Isacsson om polisens hittegods.

– Vi har jätte-, med betoning på jätte, många cyklar på vårt hittegods och har man blivit av med en cykel tipsar jag om att gå dit. Det finns möjligheter att få tillbaka den, säger han.

På senare år har dock stölderna i Lund minskat. Patrik Isacsson menar att minskningen i Lund är kopplad till att stölder generellt minskat.

Trenden av minskade stölder syns även vid universitetet. Det berättar universitetets säkerhetschef Håkan Jönsson. Stölderna är jämt fördelade över fakulteterna men med viss överrepresentation i universitetsbyggnaderna från Lux och söderut. Framförallt tydligt är de minskade stölderna mot universitetspersonal, där bland annat plånböcker och mobiler stjäls.

– Minskningen beror framförallt på bättre säkerhet och en mer frekvent användning av passersystem, säger Håkan Jönsson.

Hans statistik visar även att stölderna gentemot studenter har minskat. Om det faktiskt är så är dock osäkert eftersom de flesta studenter anmäler det till sina privata försäkringsbolag.