Ekonomihögskolan ska integrera nyanlända

- in Nyheter
@Sofia Fritze

Med kursstart den 28 mars ska nyanlända akademiker kunna få ekonomiutbildning under kvällstid och praktik på dagtid. Det är resultatet av ett samarbete mellan Ekonomihögskolan och med den oberoende stiftelsen Executive Foundation Lund som driver vidareutbildning med inriktning på ekonomi och ledarskap.

[ads1]

Grundidén är att praktik i kombination med undervisning ska hjälpa nyanlända in på den svenska arbetsmarknaden. Projektet ska pågå under 15 veckor och Ekonomihögskolans rektor Fredrik Andersson har höga förhoppningar

– All undervisning kommer ske på engelska för att undvika att svenskundervisningen blir en flaskhals. I dag är svenskan ett stort problem som hindrar många från att komma in på arbetsmarknaden och det vill vi göra något åt, berättar Fredrik Andersson.

Kursen vänder sig främst till nyanlända akademiker med goda kunskaper i engelska och som därför snabbt kan komma igång och bli en tillgång i ett engelsktalande bolag. Det är främst Arbetsförmedlingen som kommer erbjuda platser till personer som söker jobb hos dem.

– I första omgången kommer en grupp på 20-24 personer att delta, men i framtiden är det möjligt att projektet kan växa, berättar Fredrik Andersson.

Därför behövs projektet
Sverige tog under hösten emot fler flyktingar än någonsin tidigare. Landet står nu inför nya samhällsutmaningar med att få de nyanlända i arbete och Fredrik Andersson tror att denna utbildning kan bidra till detta.

– Steget in på arbetsmarknaden är avgörande och att kunna erbjuda detta så tidigt som möjligt tror jag är viktigt, säger Fredrik Andersson.

Han lyfter återigen vikten av att ha utbildningen på engelska för att underlätta samt att utbildningen som erbjuds är baserad på universitetsstudier och därför ger en bra grund för framtiden.

– Vi gör här en insats där vi kan bidra med något som ingen annan kan göra. Vi ger dessa människor bra utbildning och viktiga kontakter med näringslivet, berättar Fredrik Andersson.

Finansiering från många håll
Under den första terminen kommer projektet finansieras av Sparbanken Öresund, dessa pengar kommer främst gå till utbildningsdelen och projektledningen. Även Arbetsförmedlingen bidrar med ekonomisk hjälp.

– Företagen ställer upp med praktikplatser utan kostnad men framöver kommer de även att ge ett bidrag till utbildning och projektledning så att projektet blir självfinansierande, säger Fredrik Andersson.

Det långsiktiga målet för projektet är främst att det ska bli etablerat, framgångsrikt och kunna fortsätta drivas i framtiden. Dock hoppas rektorn för Ekonomihögskolan på lite mer än så.

– Vi hoppas att detta ska bli en modell som sprider sig till andra skolor och till andra utbildningar, att andra kan inspireras och lära av vår modell, berättar Fredrik Andersson.