Högre utbildning går miste om 300 miljoner

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Regeringens vårbudget var ingen trevlig läsning för studenter. Sveriges förenade studentkårer riktar nu kritik mot budgeten och menar att satsningarna urholkar högre utbildning.

Flera satsningar på arbetsmarknaden, men få på högre utbildning. Regeringens vårbudget presenterades under onsdagsmorgonen och blev en besvikelse ur studentsynpunkt.

Det största smällen är att 304 tidigare utlovade miljoner till Sveriges lärosäten ändå inte kommer att delas ut – trots en stark tillväxt och låg arbetslöshet. Sveriges förenade studentkårers, SFS, ordförande Caroline Sundberg tycker att de uteblivna pengarna sänder en tydlig signal om regeringens inställning till högre utbildning.

”Tecken på att det inte satsas”
– 304 miljoner är ett tecken på att det inte satsas och vi är besvikna. Regeringen vill prata om ett kunskapslyft och kunskapsnationen Sverige, men man ser inte urholkningen som görs eller prioriterar långsiktiga satsningar. Det saknas en långsiktig planering och ett långsiktigt mål med högre utbildning, säger hon.

I stället läggs pengarna på punktinsatser. För att kunna korta studenters utbildningstid, vill regeringen att lärosäten ska kunna presentera ett större utbud av sommarkurser. Detta är viktigt för att kunna sänka den svenske studentens höga examensålder, som i dag är betydligt högre än OECD:s genomsnitt.

Men SFS menar att bakgrunden till satsningen är fel.

– Syftet är inte att bredda utbudet – utan att möta arbetsmarknadens behov. Det är inte på det sättet vi ser högre utbildning. Den ska inte matcha arbetsmarknaden, utan det är upp till individen själv att bestämma detta, säger Caroline Sundberg och fortsätter:

– Sommarkurser kan vara en väg, men vi tror att kvalitetshöjningar på utbildningen kan öka genomströmningen bättre och sänka tidsperioden det tar att ta en examen – om behovet finns hos studenten.

Validering gläder
Det var dock inte bara mörker i vårbudgeten. Regeringen tillsätter tio extra miljoner till validering av nyanländas betyg och en snabbare väg in i akademin.

– Det är ett framsteg som är bra och behöver göras.

Men på det stora hela ser SFS och Caroline Sundberg budgeten som ett steg bakåt i satsningen på högre utbildning.

– Punktinsatserna är inte en långsiktig strategi för att bygga en svensk högskola. Vi hade velat sett en ordentlig satsning på högre utbildning, säger hon.