Lund kan förlora sin prorektor till Göteborg

- in Nyheter
@Tindra Englund

I dag beslutade Göteborgs universitets styrelse att dra tillbaka förslaget till regeringen att föreslå Ole Petter Ottersen som rektor vid Göteborgs universitet. Anledningen är att det framkommit att Ottersen fortfarande deltar i den rektorsrekrytering som pågår vid Karolinska institutet, KI.

Ole Petter Ottersen, rektor vid Oslo universitet, meddelade i ett brev till universitetsstyrelsen under söndagen, att han inte längre är intresserad av uppdraget som rektor vid Göteborgs universitet. Detta eftersom han deltar i den rekryteringsprocess som pågår för tjänsten som ny rektor vid Karolinska institutet.

Vid måndagens extrainsatta styrelsemöte diskuterades den uppkomna situationen och en enhällig styrelse beslutade att dra tillbaka förslaget till regeringen om att utse Ottersen som rektor vid Göteborgs universitet.

Vidare gav styrelsen i uppdrag åt ordföranden Cecilia Schelin Seidegård att tillfråga den andra slutkandidaten vid rektorsrekryteringen, Eva Wiberg, prorektor vid Lunds universitet, om hon fortfarande står till förfogande för rektorsuppdraget.

– Styrelsen hade två mycket starka kandidater att ta ställning till. Hade vi känt till att en av dem alltjämt var aktiv i en annan rekryteringsprocess hade beslutet blivit ett annat, säger Cecilia Schelin Seidegård.

Prorektorn känner sig hedrad
Eva Wiberg bekräftar att hon idag fått förfrågan från Göteborgs universitet.
– Jag tycker att det är tråkigt för Göteborgs universitet att det har blivit så här. Samtidigt känner jag mig mycket hedrad. Jag ska nu tänka på saken och tala med min familj om det, säger Eva Wiberg.
Senast i slutet av veckan kommer hon att meddela sitt besked.