Kårkrönikan: Engagemang ger resultat

- in Kår
@Lundagård

Efter ett år som ordförande kan det tänkas att en borde känna sig hemmastadd i Lunds studentlivsverksamhet. Erfarenheten till trots kan jag inte låta bli att om igen på nytt förundras över Lunds studenter.

Utifrån avfärdas studentlivet lätt som en rad av fester och nöjen, inget allvar så långt ögat kan nå. Trots den uppsjö av förströelser som erbjuds, viger många studenter sin fritid till att engagera sig ideellt i rörelser som arbetar för att förändra universitetslivet till det bättre. Att det finns incitament till förändring är inte något nytt. Studenter lever ofta under tryckande förhållanden, där en dålig dag och en missad tenta kan leda till att både inkomst och bostad ryker.

Nog för att visst egenintresse kan skönjas i att förbättra sin direkta omgivning, så sträcker sig insatserna långt utöver vad som gagnar den enskilde studenten. Den utbredda, genuina omtanke för medstudenter jag hela tiden återupptäcker är inspirerande.

Med det fantastiska driv som återfinns bland Lunds studenter är det inte konstigt att staden klassas som världsbäst. Så innan utomstående avfärdar studentrörelsen bör det tas i beaktande att den starka politiska påverkanskraften för studenternas bästa, är ett resultat av god vilja, intresse och ideellt arbete, utöver heltidsjobbet att studera. Vilken annan arbetsplats kan jämföras med det?

Avslutningsvis vill jag bara säga att jag under det gångna året har sett så många förändringar till bättre grundade i studenters påverkansarbete. Om ett år kan påvisa så mycket gott ser jag hoppfullt på framtiden. Jag kan tryggt säga att framtida studenter är i goda händer, sina egna händer.

Ida Lunga
Ordförande
Lunds Naturvetarvetarkår