Vart är Söder på väg?

- in Nyheter

Många känner otrygghet i Helsingborgs nya studentstadsdel Söder. Är det en idyll mitt i city, eller en nedgången och bortprioriterad stadsdel? Studenternas åsikter går isär, men Helsingborgs stad arbetar aktivt med att göra stadsdelen säkrare och mer attraktiv. 

Söder i Helsingborg har vuxit fram till att bli studentlivets hjärta. Här finns merparten av stadens studentboenden några minuters gångväg från Campus. Här finns även Helsingborgen; studentorganisationernas högkvarter där det också organiseras fest varje torsdag. Många studenter vittnar emellertid om en bister verklighet på Söder.

Bristande trygghet
”Otryggt” är ett ständigt återkommande ord bland de studenter, bosatta på Söder, som Lundagård varit i kontakt med. Även om närheten till Campus och studentlivet lovordas, är det tydligt att många studenter inte tycker att stadsdelen känns helt säker. Många vittnar om att de själva varit med om eller känner till någon som varit med om obehagliga situationer.  Det rör sig om allt från att ha utsatts för muntliga trakasserier till rån.
– I princip varje vecka utsätts man för obehagliga kommentarer. Catcalling. Det går inte att gå i tights utan att få höra det. Man vet ju inte vad de menar med det, men det känns ändå objektifierande.

Så säger Anna, som egentligen heter något annat. Hon får också medhåll av många andra studenter som berättar liknande historier. Tidningen har även fått ta del av en students traumatiska historia som sticker ut ur mängden. Det var efter en festnatt då Kajsa och två andra studenter skulle ha följe hem från ett studentboende på Söder som det inträffade.
– Vi står och snackar när en man börjar närma sig oss. Han går snabbt mot och håller något i handen. När vi ser att det är en kofot skriker vi ”Spring!”.
Mannen med kofot börjar jaga studenterna tillsammans med ytterligare en man, men till slut lyckas Kajsa och hennes vänner skaka av sig de båda männen.
– Jag trodde att jag skulle dö, säger Kajsa, som också egentligen heter något annat.

Även om det finns många studenter som kan vittna om obehagliga händelser finns det även studenter som berättar att de har en mer positiv erfarenhet av Söder. De menar att känslan av otrygghet är uppblåst, och även om det finns problem där så är det inte mer än någon annanstans. En av dessa är Oskar, som resonerar på följande vis.
– Det känns bra att bo på Söder. Jag trivs för det mesta. Det är ibland lite stökigt på kvällar och nätter, men det är inte värre än något annat ”mindre bra” område i Sverige.  Oskar heter egentligen något annat.

Kommunen planerar åtgärder
Helsingborgs stad gör nu sin största satsning på Söder på flera år för att göra stadsdelen tryggare. Josette Dahlin arbetar på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg, och är involverad i flera projekt på Söder. Kommunen har haft dialog med söderborna och utifrån den tagit fram åtgärder för att göra stadsdelen tryggrare. En av platserna som staden kommer förbättra är Furutorpsparken.
– Jag tror förändringarna kommer leda till en väsentlig skillnad i parken. Det kommer finnas belysning i princip i vartenda hörn. Vi tror även på att genom exempelvis ett utegym få en ny grupp människor att använda parken på kvällstid. Om någon vågar gymma kanske någon vågar gå ut med sin hund, och så vidare. Det blir en dominoeffekt.

Tunneln till Campus kommer också att göras tryggare genom bland annat förbättrad belysning. Detta är endast ett urval av de projekt som nu staden satsar på. Efter detta kommer resultatet utvärderas, och ytterligare åtgärder genomföras om det krävs.  Utöver det rustas även Söderpunkten och intilliggande Mäster Palms plats får en totalrenovering. Även AlfoGross-huset kommer att rustas upp.
– Istället för endast manikyr blir det nu en total operation, berättar Josette Dahlin.