Wermlands nation klipper banden till fossilindustrin

- in Nationer, Nyheter, Studentliv

Den miljöprofilerade nationen Wermlands har valt att ta nya steg i sitt klimatarbete. Baserat på etiska värderingar har nationen antagit nya riktlinjer för placering av tillgångar. Syftet är att bryta sitt ekonomiska band till fossilindustrin.

Investeringspolicyn, som antogs av Wermlands styrelse i den 13:e juni, innehåller krav på hållbar placering av nationens samtliga aktier och fonder. Policyn framarbetades av nationens miljöutskott och innebär bland annat att fonder som innehåller aktier i de 200 största bolagen inom fossilindustrin säljas av. Wermlands kommer i och med policyn inte heller köpa aktier i något bolag som producerar eller distrubierar fossila bränslen.

– Vi har redan börjat göra oss av med investeringar som har en stor andel fossila bränslen, men på lång sikt vill vi utesluta dessa helt ur våra direkta investeringar, säger Adina Harlacher, prokurator ekonomi på Wermlands nation.

Den divesterande* summan omplaceras kontinuerligt efter att fonder och aktier säljs av.

–  Det vi gör är inte bara att divestera utan vi omplacerar pengarna och nyinvesterar hållbart, säger Adina Harlacher.

Övriga kriterier som antagits är att inga inversteringar i vapen tillåts i och med policyn. Vidare ingår krav på att fonder och aktier ska leva upp till internationella konventioner gällande bland annat mänskliga rättigheter och miljö. Initiativet kom nedifrån, enligt ekonomiansvarig för nationen.

– Det är inte toppstyrning utan ett initiativ som vuxit fram från gräsrötterna. Det är miljöutskottet med våra medlemar som har varit pådrivande för att vi ska divestera, säger Adina Harlacher.

I dagsläget har de flesta fonder globalt sett direkta eller indirekta kopplingar till fossilindustrin. Att divestera fullt och sälja av fonder med indirekta kopplingar kan därför vara en komplicerad process.

– Vi har gjort en utvärdering av vad som är möjligt att ställa för krav på fondplacerare. Samtidigt kollade vi hur organisationer rekommenderar att man ska göra för att placera fonder etiskt, säger Joel Elmkvist, kurator på Wermlands nation.

Nationens nya riktlinjer gäller med omedelbar verkan för nyinversteringar, medan befintliga inversteringar som inte lever upp till kraven ska vara divesterade inom två år. Nationen blir därmed Lunds första att divestera från fossila bränslen. Joel Elmkvist ser trots det inte åtgärden som en direkt uppmaning till övriga nationer, då divestering kan vara ett stort projekt utan tidigare erfarenhet av gröna åtgärder.

– Samtidigt proklamerar vi stolt att vi är den enda kravmärkta nationen i Lund, och det betyder inte att vi vill vara ensamma om det. Om någon annan kommer till första nivån av kravmärkning får vi ju en anledning att höja oss, säger Joel Elmkvist.

* Divestera är inlånat från engelskans divest, ’att sälja eller göra sig av med en investering’. I Sverige har ordet främst använts om försäljning av finansiellt innehav i just fossilindustrin. Ordet  började sprida sig i Sverige hösten 2013 när ett gäng Lundastudenter drog igång en kampanj för att få Lunds universitet att sälja sitt finansiella innehav i fossilindustrin. Källa: Institutet för språk och och folkminnen.