Samtal med en general

- in Lundakarnevalen 2018, Nyheter

I veckan fick Lundakarnevalen sin general. Hon heter Freja Davidsson Bremborg, pluggar maskinteknik på Lunds tekniska högskola och har en lång lista av engagemang i studentlivet bakom sig.

När jag möter Freja Davidsson Bremborg utanför café Athen har hon en svart tröja med ”värd” tryckt på framsidan. Hon jobbar extra som förman för AF Service och som kundvärd för AF-Borgen och ursäktar sig att hon kommer ha mobilen på om någon skulle ringa.

Freja Davidsson Bremborg är mer inblandad i studentlivet än sitt extrajobb på AF-borgen. Hon blev i veckan vald till general för Lundakarnevalen 2018.

Hur känns det?

– Det är jätteroligt och väldigt spännande. Jag ser fram emot vad som väntar och det är lite pirrigt men framförallt väldigt roligt, säger Freja Davidsson Bremborg.

Freja är varken ny i studentlivet eller i Lund. Hon är född och uppvuxen i staden och har gått på alla karnevaler under sin uppväxt. Jag frågar om hon länge tänkt att bli karnevalsgeneral och hon svarar att hon egentligen inte har det.
– Det är mer att jag har velat vara en del av och skapa karnevalen. Men det är klart, karnevals- och spexkulturen var en del i att välja just Lund att plugga i, säger Freja Davidsson Bremborg.

Och engagemang i studentlivet har det blivit. Redan innan Freja började plugga gick hon med i Var-glad spexarna och har suttit i styrelsen på olika poster, bland annat som ordförande. Hon var även engagerad i 2014 års Lundakarneval, då som vierichef för cirkusen (ansvarig för att skapa vi-känsla och gemenskap i sektionen genom sociala aktiviteter). Samtidigt som sitt engagemang har hon hunnit med att plugga maskinteknik på Lunds tekniska högskola, LTH, där hon nu är inne i slutfasen och skriver exjobb.

Freja Davidsson Bremborg blev i våras utnämnd till säkerhetschef i karnevalskommittén och kommer inneha posten ett kort tag tills en ny har tillsatts och kommer därför en kort period sitta på båda posterna.

Processen att välja karnevalsgeneral har skett genom diskussioner i kommittén som även består av två råd ifrån 2014 års karnevalskommitté. Karnevalskommittén föreslår sedan en kandidat till karnevalsorganet som är lundakarnevalens högsta beslutande organ.
– I kommittén har vi velat att det ska vara en öppen process och att alla ska kunna säga sin åsikt. Diskussionerna har handlat om vilka egenskaper vi vill se hos karnevalsgeneralen. Det var väl under den processen har jag känt att uppdraget skulle passa mig, säger Freja Davidsson Bremborg.

Om generalsposten är arvoderad är upp till karnevalsorganet att besluta. År 2014 var två poster i karnevalskommittén arvoderade, generalen och ekonomichefen. Om så kommer ske även i år har inte beslutats än utan kommer diskuteras på möten i höst. Just nu sker allt på idéell basis för Freja Davidsson Bremborg.
– Det kommer bli tufft ekonomiskt om man inte blir arvoderad för man kommer behöva lägga ner mycket tid. Men det får lösa sig på något sätt, säger Freja Davidsson Bremborg. Jag har pratat med förra generalen och hon var ledig en dag sedan hon blev vald till general. Men det har hon skickat med mig att planera in ledig tid, fortsätter hon.

För Freja kommer glädje och gemenskap vara ledord i jobbet som karnevalsgeneral.
– För mig är det viktigt att alla som engagerar sig känner ”fan va gött det är med karneval” och kan känna glädjen i sitt engagemang. Det är upp till oss i kommittén att skapa förutsättningar så att alla kan känna den glädjen, säger Freja Davidsson Bremborg.

Efter att vi avslutat intervjun följer jag med Freja till femte våningen i AF-borgen där Lundakarnevalen har sitt kontor. Det är lite av en labyrint att hitta fram till deras rum som ligger längst upp, längst bort i borgen, men Freja navigerar oss säkert fram. Lundakarnevalen har nu fått sin general som ska guida alla karnevalister genom nästa års spektakel.

Så väljs karnevalsgeneralen för Lundakarnevalen

Karnevalsorganet är Lundakarnevalens högst beslutande organ. Organet består av en ledamot utsedd från vardera huvudman till Lundakarnevalen som har vars en röst. Huvudmän för Lundakarnevalen är de studentkårer som erhållit studentkårsstatus vid Lunds universitet. Karnevalsorganet utser en karnevalskommitté som är karnevalens högsta verkställande organ. Karnevalsorganet beslutar om karnevalsgeneral efter förslag från karnevalskommittén. Läs hela karnevalsstadgan här

You may also like

Tackfest för två miljoner

På lördag äger Efterkarnevalen rum, en stor tackfest