Morrhoppan

- in Morrhoppan
@Morrhoppan

Mjauuu mjauuu….

…Morrhoppan anar flera små ljud, av några får hon svindlande bud…

…När björnen i öst går till hydraulikangrepp är vi lovade räddning från tornets tak…

..men regelriktig som borgens herre är, väntar han till konfirmation innan sitt kanonbrak.

…Att leka en omvänd Hela havet stormar är för härligt, och lyssna inte på den som säger att det gör mötet jävigt.

…I borgens vrår kan en multimeter uppfatta det som för ögat är omöjligt, med åtta månader kvar börjar det nästan att bli löjligt.

…Samvetet står med sin förlust som segrare i tillståndens öken. Kanske ligger ett firande runt kröken?

…Lagens långa arm har åkt på bakslag. Dess övervakare ville följa samvetets väg och får nu söka andra dryckeslag.