Historiskt beslut – alla i karnevalskommittén arvoderade

- in Nyheter
@Lundagård

Vid karnevalsorganets möte under onsdagen beslutades att samtliga poster i karnevalskommittén blir arvoderade. På samma möte beslutades även att medlemskap i Studentlund och Akademiska föreningen krävs för att engagera sig i karnevalen.

Under onsdagen den 11 oktober höll Lundakarnevalens högsta beslutande organ karnevalsorganet möte. Där avhandlades bland andra två viktiga frågor: arvodering av karnevalskommittén samt medlemskapskrav för Lundakarnevalen 2018.

Diskussionen angående arvodering resulterade i beslutet att arvodera de 12 kommittéposterna under vårterminen till en kostnad av 1 128 240 kr. Reserverade sig mot beslutet gjorde Cindy Grahn, som representerar Lundaekonomerna i karnevalsorganet.

–Det finns bristfälligt ekonomiskt underlag för att fatta beslutet om att heltidsarvodera hela kommittén. I motionen finns endast information om hur det har sett ut under tidigare karnevaler. De har gjort en stor ekonomisk förändring som de inte har tillräckligt underlag för, säger Cindy Grahn, vice ordförande för Lundaekonomerna.

I karnevalsorganet mötesprotokoll kan man vidare läsa att Lundaekonomerna dock inte reserverar sig mot försök att skapa hållbara engagemang.

Kommunikationschef för Lundakarnevalen 2018 och medlem i karnevalskommittén poängterar att beslutet om arvodering fattades av karnevalsorganet.
– Organet motiverade beslutet med att de är måna om ett hållbart engagemang. Både ekonomiskt och arbetsmässigt, säger Sara Ramberg. Vi i kommittén ser nu fram emot att kunna fokusera helhjärtat under våren och skapa en härlig upplevelse för alla oss i kommittén och alla karnevalister.

Angående medlemskapskrav så beslutades att Lundakarnevalen ska fortsätta vara en erkänd studentförening hos Akademiska föreningen samt att samtliga aktiva i Karnevalen 2018 måste vara medlemmar i Studentlund. Mot detta beslut reserverade sig Teknologkårens ordförande Patrik Gustavsson.

– Vi reserverade oss mot att karnevalen ska vara en erkänd studentförening i och med att det då ställs medlemsskapskrav i en förening som vi som huvudmän inte är med i, säger Patrik Gustafsson, Kårordförande för Teknologkåren.

Både Patrik Gustafsson och Cindy Grahn hänvisar till karnevalsorganets mötesprotokoll där deras motiveringar till reservationerna finns.

You may also like

Hej student! Karneval-special

Under torsdagskvällen bjöd Karnevalsorganet in till mingel för