Projekt Sex lever kvar – beviljas bidrag för 2018

- in Nyheter

Nedläggningshotade Studenters projekt sex (P6) har blivit beviljade bidrag från Folkhälsomyndigheten, samt Hälso- och sjukvårdsnämnden, men den ekonomiska situationen är fortsatt ansträngd.     

P6 är en studentförening och arbetar ideellt för främjandet av sexuell hälsa bland studenter vid Lunds universitet. I höstas skrev Lundagård om hur nya riktlinjer för verksamhetsbidrag gjorde framtiden oviss för P6. Då ansökningsprocessen omformades hösten 2017 riskerade P6 att bli utan ekonomiskt stöd i januari och februari detta året.

Lundagård träffar Sofia Kvarnbo, P6 samordnare, på Studentlivsvåningen i AF-borgen där föreningens nya kontor ligger. På grund av finansieringsbrist har hon tvingats vara tjänstledig under hela januari fram till den 14 februari i år, då hon som enda heltidsanställd inte kunnat ta ut lön. Sofia Kvarnbo berättar att P6 nu har blivit beviljade finansiering på 250 000 kronor av Folkhälsomyndigheten.
– Vi sökte 450 000 kronor, så det är ju ganska mycket mindre än vad vi ansökte om, och det är svårt för oss att dra ner mer på kostnaderna för vi är redan en extremt kostnadseffektiv organisation. Men nu vet vi i alla fall att vi har de pengarna att röra oss med och vi har fått dem utbetalda, berättar Sofia Kvarnbo.

Utöver de 250 000 som har beviljats från Folkhälsomyndigheten har Hälso- och sjukvårdsnämnden, som är en del av Region Skåne, beslutat att tilldela P6 60 000 kronor.

Sofia Kvarnbo beskriver starten på året som väldigt annorlunda jämfört med tidigare år. På grund av hennes frånvaro har föreningen inte kunnat vara lika aktiva i början av terminen. Den ekonomiska osäkerheten har gjort det svårt för dem att nå vårens verksamhetsmål och att lägga upp en långsiktig verksamhetsplan.
– Vi har inte vetat vad vi har haft att förhålla oss till ekonomiskt och det har varit väldigt mycket förändringar på gång, säger Sofia Kvarnbo.

P6 genomförde också en flytt till nya lokaler tidigare i vår vilket hon beskriver som en ekonomisk besparing för föreningen. Trots ändrade förhållanden för P6 verkar Sofia Kvarnbo förhålla sig optimistisk. Hon hoppas kunna hitta andra intressenter utöver Folkhälsomyndigheten och Hälso- och sjukvårdsnämnden som kan tänka sig att finansiera P6.
– Vår förhoppning är att Lunds kommun ska se värdet av att stötta oss med pengar och att universitetet ska se värdet av att gå in med pengar, säger Sofia Kvarnbo.