Lärare tvingas sluta efter studentklagomål

- in Nyheter

Studenter på sjuksköterskeprogrammet slår larm om att en lärare håller undermåliga föreläsningar och inte kan ta kritik från studenter utan att gå till motattack. Studentkåren har påtalat problemen under flera år, men det är först nu som institutionen väljer att agera.

– Bara 20-30 studenter av 100 kommer tillbaka efter att läraren hållit sin första föreläsning. Man får inte ut något av det.
Så beskriver Maja, student på sjuksköterskeprogrammets första termin, studenternas reaktioner på lärarens undervisning.
– När jag kom hem från första föreläsningen funderade jag på om jag inte skulle hoppa av och söka till sjuksköterskeprogrammet i Malmö i stället, säger Majas kursare Lisa.

Missnöjet med en av lärarna på sjuksköterskeprogrammets första termin är starkt och utbrett. Studenter menar att hen är ostrukturerad, inte tar vara på föreläsningstiden och har svårt att ta kritik.
– Om någon framför synpunkter har läraren taggarna utåt och kan gå till personangrepp mot studenten, säger Lisa.

Läraren fungerar även som så kallad klinisk lärare, vilket innebär att hen är med och bedömer de studenter som haft verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på ett av Region Skånes sjukhus. Bedömningen sker tillsammans med studenten och dennes handledare. För Anton, som är student på sjuksköterskeprogrammets tredje termin, blev mötet mellan läraren och handledaren jobbigt.
– Läraren och handledaren hade delvis olika uppfattningar om vad jag borde kunna. Det ledde till att läraren liksom gick till angrepp och ifrågasatte min handledares kompetens. Min handledare, som var en nyutexaminerad sjuksköterska, tog riktigt illa vid sig. Han hade aldrig handlett en student innan. Frågan är om han kommer vilja göra det igen. Lärarens beteende fick mig att skämmas över att komma från Lunds universitet, säger Anton.

Läraren har även varit inblandad i ett diskrimineringsärende efter att ha bemött frågor från en hörselskadad student på ett sätt som flera studenter uppfattat som förlöjligande.

På Vårdvetenskapliga studentföreningen (VÅVS) har problemen med läraren varit kända under lång tid. Protokoll från olika sammanträden visar att studentrepresentanter tog upp frågan med institutionen redan hösten 2015. Sedan dess har den varit uppe gång på gång, utan att något hänt. Fram tills nu.

Eva I Persson, ordförande i programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, skriver nämligen i ett beslut från början av november att hon med hänsyn till studentklagomålen och sitt ansvar för studenternas psykosociala arbetsmiljö inte längre kan försvara att läraren får fortsätta i undervisningen.
Hon berättar att man från institutionens sida försökt påverka läraren genom dialog under en längre tid, utan framgång.
– Vi hoppades att det kunde bli bättre, men det finns alltid en gräns. Jag har vetat om att det funnits problem ett tag nu, men det som kommit upp i diskussioner med studentrepresentanter den här terminen har varit av en annan magnitud än det jag har känt till tidigare, säger Eva I Persson.

Problemen på sjuksköterskeprogrammet har pågått under flera terminer. Foto: Magnus Göransson

Det står nu klart att läraren inte kommer att få fortsätta undervisningen. Lena-Karin Erlandsson, prefekt för institutionen för hälsovetenskaper, säger till Lundagård att det ännu inte är klart vad läraren kommer att jobba med framöver, men att man arbetar på att lösa situationen på bästa sätt både för medarbetaren och för institutionens studenter.

På VÅVS är man glada att institutionen väljer att agera, men kritiska till att det sker först nu.
– Det är sorgligt att vi inte har tagits på allvar tidigare. Jag hoppas att det nu blir en varaktig förändring, säger David Persson, ordförande för VÅVS.

Fotnot: Lundagård har sökt den kritiserade läraren för kommentarer. Maja, Lisa och Anton heter egentligen något annat.

Om du har problem med en lärare

  • Lunds universitets studentkårers (Lus) studentombud Anders Törnkvist rekommenderar studenter som är missnöjda med en lärare att kontakta den kurs- eller programansvarige för kursen i fråga.

  • Om det inte hjälper, eller om man blivit utsatt för trakasserier eller diskriminering, kan man kontakta prefekten eller dekanen som är ansvarig för arbetsmiljön på institutionen respektive fakulteten.

  • Som student kan man även få hjälp av studentkåren eller av studentombudet, som är vana att driva studentfrågor gentemot universitetet.

  • Ett tips är att använda studenträttighetslistan som finns på universitets hemsida och i tryckt form.

  • Om det är lämpligt kan man förstås också prata direkt med läraren i fråga.