Långa straff för männen bakom högskoleprovsfusk

- in Nyheter

I dag meddelar Norrköpings tingsrätt domen mot den fuskliga som ska ha sålt provsvar till högskoleprovet. De tre huvudåtalade, däribland en Lundastudent, döms till långa fängelsestraff.  

Fuskligan som går under namnet “HP-hjälpen” har rapporterats ligga bakom ett stort antal fall av fusk på högskoleprovet. Ligan som sålt sina tjänster till provskrivare ska bland annat ha skickat ut rätt svar genom dolda öronsnäckor. Polisen ska under utredningen ha beslagtagit nedgrävda Excellistor med namn på personer som anlitat ligan, samt 1,6 miljoner kronor kontant som använts som bevismaterial under rättegångarna.

Tre män 21, 23 och 26 år gamla, varav en av dem är Lundastudent, pekas ut att vara hjärnorna bakom ligan. Efter domen från Norrköpings tingsrätt i dag har de tre funnits skyldiga för bland annat medhjälp till osann försäkran, grovt brott, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Straffet blir mellan tre år och sex månaders fängelse till 6 års fängelse för de tre männen.

Utöver de tre huvudåtalade döms även ytterligare två män, 56 och 26 år gamla, för medhjälp till osann försäkran, två kvinnor för penningtvätt, 23 personer som anlitat HP-hjälpens tjänster, samt fem personer för brottslig verksamhet i anknytning till ligan. Den 56-åriga mannen döms till ett år och sex månaders fängelse. Resterande åtal resulterade i villkorliga domar och böter.

17 januari 2019 12:21: artikeln uppdaterad

Tidigare stod att en utav de två män som åtalas för medhjälp till osann försäkran var 21 år. Den korrekta åldern är 26 år.