Gamla skelettsamlingar får nytt hem

- in Nyheter

Den anatomiska samlingen vid Historiska museet har utökats. Nu börjar processen att försöka identifiera individerna som kvarlevorna tillhör.

För några veckor sedan överfördes 28 skelettdelar från Region Skånes medicinhistoriska samling och över 100 skelettdelar från Biomedicinskt center (BMC) till Historiska museet vid Lunds universitet. Föremålen kommer att ingå i den anatomiska samlingen som i dag består av elva miljoner föremål, varav cirka 4000 – 5000 är mänskliga kvarlevor.

Från och med Anatomiska institutionens uppförande under tidigt 1900-tal byggdes det upp en anatomisk samling av mänskliga kvarlevor i syfte att förstå människans historia. En del av kvarlevorna ur samlingen användes i undervisningssyfte på läkarprogrammet. Det utfördes dissektioner på lik och studenter fick lära sig om kroppens anatomi genom att studera skelett.

Men på 1990-talet upphörde användningen av mänskliga kvarlevor i undervisningen. Det var i huvudsak till följd av en omstrukturering av undervisningen. Kvarlevorna har därför stått orörda och nedpackade i lådor fram tills det att BMC tog beslutet att ta kontakt med Historiska museet.

– Vi har under några år funderat kring vad vi ska göra med skelettdelarna, men inte riktigt vetat hur vi på bästa sätt skulle ta tag i frågan, berättar Eva Ekblad, professor i Neurogastroenterologi vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap.

Nu har Jenny Bergman, antikvarie och ansvarig för den anatomiska samlingen, uppgiften att magasinera kvarlevorna. Framför henne väntar den stora utmaningen att leta i arkiven för information som kan vara av värde för att identifiera individerna.

– Just nu handlar det om att ta reda på så mycket vi kan om samlingen och att ta hand om samlingarna på bästa möjliga etiska sätt, berättar hon.

Eva Ekdahl berättar att det känns viktigt att kvarlevorna får ett hem efter att ha stått orörda på olika institutioner sedan 1990-talet. Förhoppningsvis lyckas man ta reda på vilka skeletten har tillhört och göra full rättvisa åt deras öde.

– Samlingen ska inte ligga och bli bortglömd, säger Jenny Bergman.