Sameförening begär att få tillbaka samiska kvarlevor från LU

- in Nyheter

Lule-Boden sameförening begär att Lunds universitet (LU) ska återlämna skallarna från två samiska män som funnits i universitetets samlingar sedan 1875.
– De måste få komma hem, säger Anna-Greta Fahlgren Rensfeldt från Lule-Boden sameförening.

De två kranierna finns i de anatomiska samlingarna på Historiska museet i Lund. De överfördes dit från det tidigare Anatomiska museet i mitten av 90-talet och ingår i en samling med uppemot 1 700 individer, varav de flesta är arkeologiskt material från medeltida Lund. De två kranierna utgör en del av den mindre sektionen av samlingen som rör just urfolk och som kommer från olika platser runt om i världen.

Informationen om dessa kvarlevor är begränsad, men det antas att de kom till anatomiska institutionen genom lundaforskaren Sven Nilsson på 1870-talet. Kvarlevorna kommer från Luleåtrakten och är från två manliga individer, berättar Jenny Bergman, antikvarie vid Historiska museet.

– Båda kranier har kvarsittande jord, så det är ju troligtvis någonting som är uppgrävt ur en grav, säger hon.

Lule-Boden sameförening har skickat ett brev till Historiska museet där de kräver att dessa kvarlevor återbegravs i Luleåtrakten. Föreningen hänvisar till FN:s urfolksdeklaration om repatriering av ceremoniella föremål och mänskliga kvarlevor och understryker vikten av att återföra dessa kvarlevor för att respektera deras ursprung och kultur.

– ”Av jord är du kommen och jord ska du åter vara”, så heter det ju under begravningen. Sen har det blivit så att några grävts upp. Det är ovärdigt det som har skett och nu vill vi göra det som rätt, säger Anna-Greta Fahlgren Rensfeldt från Lule-Boden sameförening.

Det är inte första gången som en begäran om återbegravning skickats till LU. En tidigare begäran ledde till att en samisk kvarleva återbegravdes i Arjeplog hösten 2022, efter en lång byråkratisk process.

Den begäran om återlämnande av de två samiska kvarlevorna som nu kommit in ska först hanteras av Historiska museet som skriver ett utlåtande till universitetets rektor. Sedan går ärendet vidare till regeringen som fattar det slutgiltiga beslutet i ärendet.

Anna-Greta Fahlgren Rensfeldt hoppas på att återlämningen kan ske redan till hösten, men är också beredd på att det kan ta tid. Om regeringen beviljar sameföreningens önskan vill man anordna en ceremoni som visar att man vill rätta till ett orättfärdigt förflutet.

– Jag tycker att det känns bra att arbeta med det här, att försöka göra rätt. De måste få komma hem, säger Anna-Greta Fahlgren Rensfeldt.