Kår flög till möte – trots undertecknande av Klimatuppropet

- in Nyheter
@Lundagård

Studentkåren Lundaekonomerna flög till Universitetskanslersämbetets (UKÄ) konferens i Stockholm, detta trots att kåren skrivit under Klimatuppropet tidigare under våren. 

Den 20 augusti anordnade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en sammankomst för Sveriges studentkårsaktiva, där fokus låg på kvalitetssystemet och studenters rättssäkerhet. För att komma till konferensen, som ägde rum i Stockholm, valde representanterna från Lundaekonomerna att ta flyget. Detta trots att kåren skrivit under Klimatuppropet, namninsamlingen riktad mot Lunds universitet med påtryckningar om att minska koldioxidutsläppen.

Förbud mot resor mellan Öresund, Stockholm och Göteborg
Den inledande punkten i Klimatuppropet lyder efter rubriken “Resorna”, där målet bland annat är att “Skapa ambitiösare åtgärdsplaner med tydliga riktlinjer för att minska de reserelaterade utsläppen.” Vidare uppmanas universitetet att ”förbjud[a] flygresor mellan Öresund, Stockholm och Göteborg.” 

Matilda Eklund, ordförande för Lundaekonomerna, bekräftar uppgifterna rörande flygresorna.

– Vi har som standard att välja klimatvänliga alternativ, såsom tåg, men i just detta fall hade vi ingen utväg än att flyga då vi fick meddelat av UKÄ att vi var tvungna att åka hem samma dag. Skillnaden från de andra kårerna var att de skulle stanna över en natt i Stockholm med anledning av SFS:s sammankomst, som övriga kårer är medlemmar i. Vi är inte med i SFS och fick därför direktiv av UKÄ att ta det billigaste alternativet samma dag, vilket tyvärr var flyg. 

Är ni medvetna om att det i klimatuppropet står att man vill förbjuda resor mellan Stockholm, Göteborg och Öresund?

– Ja, det är vi medvetna om och det är fortfarande något vi tycker är väldigt viktigt. Därför jobbar vi internt med att sätta upp en hållbarhetspolicy. Det var olyckligt att detta inträffade, men i framtiden vill vi säkerställa att det inte händer igen. 

Enligt Matilda Eklund har Lundaekonomerna som mål att kunna presentera en hållbarhetspolicy innan årsskiftet, vilken ska vara i linje med Klimatuppropets krav gällande bland annat resealternativ. 

Hur kommer det sig att en hållbarhetspolicy formuleras just nu?

– Jag kan inte svara för föregående styrelse, vi har jobbat mycket med hållbarhet men vi såg brist på att vi inte hade en nedskriven policy, utan att det var mer som oskrivna regler som fördes vidare. Vi ser vikten av att ha en tydlig policy som är tillgänglig för alla, som är tydlig med var vi står och vilka våra värderingar är.  

Inga tydliga riktlinjer för kårerna
Enligt Wilhelm Wanecek, en av initiativtagarna bakom Klimatuppropet, riktar sig de krav som formulerats snarare mot universitetet än kårerna.
–När det kommer till kårerna har vi egentligen ingen åsikt, en del av mig vill skälla ut dem men det är inte heller realistiskt att vara så nitisk. Fokus med klimatuppropet har varit att sätta press på universitetet och få ledningen att jobba mer proaktivt för att halvera universitets utsläpp. Kraven vi har formulerat finns till för att flytta diskussionen från diffusa mål, till konkreta åtgärder för att minska utsläppen. I övrigt ser vi problem med den flygresepolicy som universitetet har anammat, då den innehåller en del målkonflikter. Bland annat säger den att man ska tänka både ekonomiskt, tidsmässigt och väga in klimatet, men det framgår inte hur. 

Plan för tjänsteresor
En arbetsgrupp sammansatt av studenter jobbar just nu med att ta fram universitets nya hållbarhetsplan, som enligt Wilhelm Wanecek väntas vara klar i början av år 2020 och gälla fram till år 2026.
–Efter det väntar vi oss stora skillnader i hur universitetet reser samt hur studenter involveras i universitets hållbarhetsarbete.

UKÄ kommenterar
I ett mail till Lundagård ber UKÄ om att få kommentera påståendena från Matilda Eklund. I mailet skriver UKÄ att det i instruktionerna inför bokning av resa till mötet (”Studentdagen”) står att man ska följa UKÄ:s riktlinjer. Enligt dessa riktlinjer är tåg förstahandsalternativet för resor där den totala restiden inklusive anslutningsresor understiger fyra timmar.

Restiden för tåg mellan Lund och Stockholm C varierar, men en vanlig dag tar det billigaste och snabbaste alternativet 4 h och 10 minuter.

UKÄ dementerar påståendet att de givit instruktioner om att resa hem samma dag, och menar att det inte fanns restriktioner mot att resa hem dagen därpå.

Texten har uppdaterats.