Lundagårds julkalender: Lucka 24

- in Nyheter

Fram till julafton publicerar Lundagård en julkalender på hemsidan, där studenter och verksamma från olika delar av universitetet och studentlivet kommer att dyka upp. Julafton i all ära gästas julkalendern av universitetets rektor, Torbjörn von Schantz. Från sitt nuvarande högsäte, huset Wrangel, hälsar retorn god jul till Lunds alla studenter.

Bästa minne från Lund och universitetet eller studentlivet 2019?

–Att det på universitetet börjat pratas om liberal art är spännande. Jag tycker att det är kul att dekanerna visar intresse!

Din julhälsning till läsarna?

–En god och fröjdefull jul!