Framtidsveckan 2020 igång

- in Nyheter

Vilka frågor kommer att prägla vår framtid? I går gick startskottet för Framtidsveckan 2020, vars tema passande nog är ”Krafter i rörelse”. Lundagård var på plats under invigningen.

Under det spegelblanka taket i Birgit Rausings sal på Historiska museet invigdes den andra upplagan av Framtidsveckan. Rektor Torbjörn von Schantz var på plats för att välkomna alla till en vecka som, namnet till trots, känns väldigt samtida. 

– Framtidsveckan är en fin möjlighet att bygga broar mellan ämnen och att spegla vår framtid ur olika kunskapsområdens perspektiv. Vi öppnar universitetet för att sprida kunskap inför framtiden, sade rektor under invigningen. 

Temat på årets Framtidsvecka var bestämt sedan länge, men visade sig ligga helt rätt i tiden.

– Det är svårt att tänka sig ett mer passande tema, sade rektorn.

– Föga anade vi i oktober förra året, då Framtidsveckan hade världspremiär, vilka totalt annorlunda villkor som skulle gälla under årets invigning.

Liksom alla andra evenemang, har årets Framtidsveckan fått göra en digital omställning, vilket känns lämpligt – pandemi eller inte. 

– Det blir en hybrid-vecka, där vi varvar fysiska samtal med digitala sändningar, sade rektorn. 

Efter rektorn tog Lynn Åkesson vid, verksamhetsledare på tankesmedjan LU Futura, som utvecklade kring vilka krafter man anspelar på i årets tema.
– Det handlar om spannet mellan naturkrafter och kulturkrafter. Naturkrafter som vi utsatts för, som vi hanterar och använder oss av och kulturkrafter som vi själva skapar: politiska, sociala. Och naturligtvis flyter dessa ihop. 

– När vi klurade ut detta tema i höstas, så hade vi naturligtvis ingen aning om att ett litet virus skulle sätta enorma krafter i rörelse över hela världen. Det är en sådan kraft. En annan är det som händer i Belarus just nu. 

Passande nog, öppnades golvet därefter upp för veckans första panelsamtal, ett samtal om statens roll för demokratin.

Se hela Framtidsveckans program här.