Campus Helsingborg söker ny rektor

- in Nyheter

Vid årsskiftet tillträder en ny rektor vid Campus Helsingborg, vem det blir är ännu oklart.

Den 26 oktober i år är sista dagen att lämna en intresseanmälan för uppdraget som rektor för Campus Helsingborg. Tjänsten är på halvtid och läggs inom ramen för ordinarie arbete. Den som söker rektorstjänsten måste därför ha en tillsvidareanställning vid universitetet. Tjänsten utlyses med anledning av att Campus Helsingborgs nuvarande rektor, Annika Olsson, tillträder som rektor vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) vid årsskiftet.

Enligt Bo Ahrén, vicerektor vid Lunds universitet, består arbetsuppgifterna av att samordna mellan de fakulteter som bedriver utbildning och forskning vid Campus Helsingborg, och att sköta samarbetet med Helsingborg stad och näringsliv.

–Det är jätteviktigt, sen är det viktigt att man kan leda strategiskt, kunna ta beslut i en komplex organisation och att man kan samverka med omgivande samhälle.

Arbetsuppgifterna inbegriper även ansvar för krisorganisation, miljöfrågor, arbetsmiljö och säkerhetsfrågor samt stöd till studentorganisationerna vid Campus Helsingborg, enligt kravprofilen som tagits fram inför tillsättandet av tjänsten.

Campus Helsingborg bildades år 2000 och har ca 4000 studenter, de flesta från LTH och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Sedan 1 juni 2017 har Annika Olsson varit rektor för Campus Helsingborg. Till Lundagård säger hon att hon har trivts bra med sin tjänst, men medger att den även inneburit vissa utmaningar.
– Utmaningen har bestått i att man som rektor för Campus Helsingborg inte har något beslutsmandat för de utbildningar och den forskning som bedrivs där. På så vis måste man kunna jobba med verksamheten utan att besluta kring den.

Vad hoppas du att den nya rektorn ska besitta för egenskaper?

–Det behöver vara någon som kan jobba tillsammans med fakulteterna, staden och näringslivet. En spindel i nätet som är utvecklingsorienterad, bra på samverkan och som har erfarenhet av forskning. 

Vilka utmaningar ser du som de största för Campus Helsingborg?

–Det varierar mellan programmen, vissa program behöver få ökade söktryck, där behöver man jobba med marknadsföring och med att modernisera utbildningen.

Även otryggheten vid Campusområdet har Annika Olsson sett som en utmaning, något hon tror kommer bli bättre med Helsingborg stads framtida stadsutveckling i området.

–Campus ligger bra, nära tågstationen, men det ligger på fel sida järnvägen i hamnområdet vilket kan uppfattas som otryggt. Enligt stadsplanen kommer Campus ligga jättebra till om några år då staden kommer expandera söderut, säger hon.

Tjänsten som rektor för Campus Helsingborg väntas kunna tillsättas den 1 januari 2021.