Vakanser på Wermlands

- in Nyheter

Wermlands nation grundades 1682 och är en av Lunds äldsta nationer. I dagsläget har nationen 16 vakanta poster i styrelsen, kuratelet samt bland förmannaskapen. Ikväll, den 15 oktober, hålls val och fyllnadsval på nationen.

Tidigare kurator André Hultman har av personliga skäl valt att den avgå sin post, varpå ett fyllnadsval utlystes den 3 september.
Han valdes som kurator den 28 maj 2020, inför perioden 1 juli 2020 till den 30 juni 2021. 

Anledningen till att han satt under en så kort period var av interna skäl som han avböjer att kommentera.

Av alla poster på nationen, vilka inkluderar kuratel, styrelse och förmannaskap, står nio poster vakanta utan motförslag. Sju poster är vakanta med motförslag. (Läs vilka poster det gäller här.)

Alvar Wallström Lindell har varit aktiv på Wermlands nation sedan 2016 och har suttit i valberedningen i sammanlagt två och ett halvt år. Han menar på att det går vågor i hur många vakanser som finns på nationen, men också att det råder särskilda omständigheter just nu.

– De senaste åren har nationsdeltagandet gått ner ganska drastiskt, inte minst sedan nationsobligatoriet avskaffades. Det har drabbat nationslivet generellt. Coronapandemin hjälper inte, med tanke på att det blir färre aktiviteter. Med färre aktiviteter är det självklart svårt att få folk att bli förmän, säger han.

Han kan inte kommentera hur många ansökningar till de vakanta posterna som de har fått in.

Vi i valberedningen har föreslagit vakantsätta flera poster, säger han. 

Professor Pär Omling är sedan år 2009 inspektor på Wermlands nation. 

– Det är många saker som har hänt samtidigt, av personlig karaktär. Vi befinner oss i en dålig situation. Det är tråkigt att det som har hänt har hänt, och att det gäller tunga poster, både i kuratelet och i styrelsen. 

Vad det är som har hänt, väljer han att inte kommentera. 

Pär Omling ser trots allt ljust på nationens framtid. 

– Det finns många eldsjälar på nationen. Det som är svårast i dagsläget är pandemin. Boendet är ganska oberört. Det är inom den studiesociala verksamheten man får ställa in väldigt mycket, det kostar på ekonomiskt, men det allvarliga är att det tär på eldsjälarna, säger han. 

Angående det stöd om 2 miljoner kronor som Lunds universitet ger till nationerna, och som Lundagård har rapporterat om, uttrycker både Pär Omling och Alvar Wallström Lindell tacksamhet.

 Nationerna behöver all hjälp vi kan få, säger Alvar Wallström Lindell. 

Varje nation får 50 000 kronor vardera. Överskottet ska fördelas enligt Kuratorskollegiets (KK) förslag som lämnades till universitetsledningen den 1 oktober. 

– Det finns solidaritet i den fördelningen, och Wermlands nation får lite mer av den kakan. Jag har inte fått de exakta siffrorna, men vi är otroligt tacksamma för det. Det är en vacker gest med solidaritet mellan nationerna, säger Pär Omling. 

Valet, och fyllnadsvalet hålls under kvällen den 15 oktober. 

Kvällens föredragningslista finner du här.