Erik Renström installeras som ny rektor

- in Nyheter

Släng dig i väggen, Joe Biden. Det finns bara en installation vi bryr oss om i veckan, nämligen Erik Renströms. 

Installationen av Rector Magnificus vid Lunds universitet är traditionellt sätt en högstämd ceremoni full av pompa och ståt, där både studenter och universitetsanställda tar plats i Universitetshuset för att uppvakta akademins nya ledare.

Årets upplaga var av naturliga skäl en avskalad affär där endast ett par nyckelpersoner medverkade, däribland den avgående rektorn Torbjörn von Schantz och Lunds universitets studentkårers (Lus) ordförande Malin Bruce, ackompanjerade av en nedbantad orkester. I stället live-streamades ceremonin på Youtube.

Installationen började med att universitetsstyrelsens ordförande Jonas Hafström lovordade den nya rektorns kombinerade erfarenheter från näringsliv, sjukvård och akademi samt Erik Renströms arbete inom diabetesforskning. 

Rektorn fick sedan dela rampljuset med pristagarna från Lunds universitets administrativa och pedagogiska pris, som under omständigheterna inte förärats en plats i Universitetshuset.

Iförd den högtidliga kåpan och rektorskedjan, tog den tidigare dekanen för medicinska fakulteten vid genom att tillbringa merparten av talet – som ekade mellan Universitetshusets kala väggar – med att kartlägga koltrastens levnadsvanor och geografiska utbredning, för att sedan jämföra dess karaktärsdrag med Lunds universitet: överlevnadsinstinkt, uppfinnesrikedom och en kreativ ådra. Han ringade in centrala frågor för universitetets framtid, däribland digitalisering, internationell konkurrens, högkvalitativ forskning och utbildning samt en gemensam campusutveckling i Lund, Malmö och Helsingborg. 

Därefter tog Lunds universitets studentkårers ordförande Malin Bruce till orda. Hon överlämnade den sedvanliga listan över studenternas förväntningar på den nytillträdde rektorns fokusområden: studenternas psykiska hälsa, internationalisering, digitalisering, jämställdhet och det fortsatta klimatarbetet. 

Avslutningsvis hoppades hon att både studentinflytandet och studentlivet kommer gå stärkt ur pandemin och rektorns mandatperiod. 

Den nytillträdde rektorns mandatperiod sträcker sig fram till 31 december 2026.