Rätten att kalla sig universitet – en studentfråga

Universitetstiteln har politiserats i Sverige, med allvarliga konsekvenser för forskningens och utbildningens kvalitet. Politikernas fumliga beslutsfattande går dock inte ut över de själva – utan över landets studenter.

Vad har universiteten i Växjö, Örebro och Malmö gemensamt? De utnämndes alla till universitet av Socialdemokraterna inför en valrörelse, i städer där de haft starkt väljarstöd. Till denna tveksamma skara kan nu också Mälardalens högskola sälla sig, vilket tillkännagavs vid en presskonferens strax innan årsskiftet.

Jag vill vara särskilt tydlig här. Problemet är inte att det är just Socialdemokraterna – det är att det gjorts över huvud taget. Högskolans politisering är en skam för svensk forskning och utbildning, med allvarliga konsekvenser.

Det innebär – bland annat – mer medel att bedriva forskning, samt rätten att bedriva forskarutbildning. Det är mycket skattepengar som gått åt till att köpa väljarstöd åt Socialdemokraterna. Att kvaliteten på Mälardalens högskola – för så heter den ju trots allt fortfarande – tycks bristfällig verkar inte vara skäl till eftertanke. 2013 blev en av högskolans utbildningar – ett kandidatprogram i Analytical Finance – anmäld av en student som hoppat av. Studenten var amerikansk medborgare, och hade betalat närmare 180 000 svenska kronor för utbildningen.

När UKÄ (Universitetskanslersämbetet) granskade utbildningen i fråga fick den anmärkningar på fyra av fem punkter. Studenten fick småningom lejondelen av sina studieavgifter tillbakabetalda, efter en slutlig dom i Högsta domstolen år 2018. Samma högskola ska nu, inte ens tre år efter förödmjukelsen, bli universitet.

Samtidigt vill jag inte fokusera på just fallet Mälardalen, som är oviktigt i det bredare sammanhanget. Av desto större betydelse är att politikerna tycks helt beredda att lura landets studenter. Att titulera en högskola som universitet skulle leda utomstående att anta att det finns ett kvalitativt lika-med-tecken mellan det och andra universitet. Man kan lätt särskilja mellan Lunds universitet och Mälardalens högskola – men Mälardalens universitet?

Och här finner vi en långsiktigt skadlig problematik. Tendensen att dra alla högskolor över en förskönande kam, drar ner anseendet för de universitet som faktiskt förtjänat namnet. Är Malmös universitet verkligen att jämföra med Lunds? Örebros universitet med Uppsalas? Namnen leder ju en inte till någon annan slutsats.

Vårt enda hopp tycks alltså ligga hos de kunskapstörstande studenter som vågar kräva något för sina studielån. Gott så. Det ska inte löna sig att bedriva undermålig utbildning. Jag hoppas att de arga studenterna blir fler, och att de i framtiden tänker med plånboken när de väljer utbildning.

Politiker lär inte göra det åt dem.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Hon valdes till Sveriges kårordförande

Caroline Sundberg är ny ordförande för Sveriges förenade studentkårer.