Studentlund tar krafttag mot studenters psykiska ohälsa

- in Nyheter

Pandemin har resulterat i att fler studenter mår psykiskt dåligt. Nu anordnar Studentlund en föreläsning i syfte att underlätta för den isolerade studenten. 

Studenters psykiska hälsa har försämrat i coronapandemins spår. Studentlunds organisationer arrangerar en gemensam digital föreläsning för att hjälpa Lunds studenter att tackla isoleringen och stressen som coronapandemin orsakat.

Den första föreläsningen inträffar på måndag den 29e mars och sker tillsammans med Studentprästerna. Föreläsningen riktar sig till samtliga medlemmar av Studentlund och kommer att innehålla interaktiva inslag, bland annat kommer det finnas möjlighet till att ställa anonyma frågor. Senare i april kommer även en föreläsning för studentlivsaktiva att äga rum där Studenthälsan medverkar.

Initiativet till föreläsningarna bygger på en rad oroväckande rapporter av studenters psykiska välmående under pandemin. Ett exempel på detta lyfts fram i CSN:s enkätundersökning om studerandes hälsa under hösten 2020. Hösten 2017 svarade 67 procent att de upplevde sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra – en siffra som 2020 sjunkit till 58 procent. Rapporter över Lunds universitetsstudenters psykiska hälsa har följt samma trend.

– Inom Studentlund har vi jobbat med att kartlägga våra medlemmars hälsa och hur den påverkats av corona-pandemin. Då har vi sett att studenter har mått sämre under coronapandemin på grund av den inställda verksamheten och att man känner sig isolerad, säger Léonie Scarfone, viceordförande vid Medicinska Föreningen.

– Inom Kuratorskollegiet följer vi med oro rapporterna som trillar in om studenters hälsa överlag. Det är ett tydligt budskap som förmedlas: studenterna mår allt sämre och något behöver göras, säger Maja Duveborn, ordförande för Kuratorskollegiet, i ett pressmeddelande.

Förhoppningen med föreläsningarna är att ge studenter praktiska tips för hur man kan minska stressen och hantera isolationen på ett bättre sätt. Men också att sänka tröskeln för att prata om psykisk ohälsa och att söka hjälp vid behov.

– Det sägs att det här är det nya normala, men många vet fortfarande inte hur man ska tackla isolationen och den psykiska hälsan i dessa tider. Då kände vi att en föreläsning tillsammans med Studentprästerna och Studenthälsan, som har utbildning och är professionella, är på sin plats, säger Wojtek Goralczyk, Studentlundskoordinator.

Att hjälp finns att få är ett budskap som arrangörerna hoppas nå ut till behövande studenter.

– Målet är att synliggöra att det finns hjälp och stöd att få, bland annat via studentprästerna och studenthälsan, säger Léonie Scarfone.