Var femte läkarstudent utsätts för sexism

- in Nyheter, Utbildning

Var femte student på läkarprogrammet uppger att de blivit negativt särbehandlade av lärare eller handledare på grund av sitt kön, visar en ny rapport från Läkarförbundet. 

– Det är alarmerande siffror. Att en så stor andel av läkarstudenterna under utbildningen har diskriminerats av lärare eller handledare är djupt oroväckande, säger Madeleine Liljegren, ordförande utbildnings- och forskningsrådet på Läkarförbundet, i ett pressmeddelande. 

I övrigt håller landets läkarutbildningar hög kvalitet och hela 96 procent anser att utbildningen har förberett dem väl inför yrkeslivet. Men i fritexten till rapporten, som skickades ut till över 7 000 nyexaminerade läkare och besvarades av 40 procent, framgår att många har fått utstå sexism under utbildningens gång. 

En av dessa är Emelie Kristoffersson, som nyligen disputerade på avhandlingen Är det bara jag? Om sexism och rasism i läkarutbildningens vardag vid Umeå universitet. Avhandlingen visar på den diskriminerande behandling och nedlåtande jargong mot kvinnliga- och minoritetsstudenter som genomsyrar läkarprogrammet. 

– Både rasism och sexism på läkarutbildningen uttrycks främst genom upprepade vardagliga, vid första anblicken obetydliga handlingar, men som både medvetet och omedvetet uttrycker ringaktning och exkludering av kvinnliga studenter och minoritetsstudenter, säger hon i en intervju till Universitetsläraren från den 27 april i år. 

– För att förändra sådana här normaliserade beteenden och föreställningar krävs det ett långsiktigt arbete; att både synliggöra och utmana de vita och manliga normerna som får orättvisorna att framstå som legitima, säger Emelie Kristoffersson som till vardags arbetar som AT-läkare. 

Lundagård har kontaktat Medicinska utbildningsrådets (Mur) ordförande Johanna Sollenberg för att kommentera hur situationen ser ut vid Lunds universitet, som hänvisar frågan vidare till Medicinska föreningen (MF) eftersom ”Medicinska utbildningsrådet inte arbetar primärt med frågor som dessa”. Medicinska föreningens ordförande Emily Ljungqvist hänvisar i sin tur vidare till Medicinska utbildningsrådet som ”är mer insatta i frågan”.

Lundagård har tidigare skrivit om sexism på läkarprogrammet vid LU, läs ”Konflikt kring könsuppdelning” här.