Trots studenternas protester – 21 salstentor mitt i pandemin

- in Corona, Nyheter

Antalet inlagda med covid-19 på skånska sjukhus har nått nya rekord i januari och hårda restriktionerna gäller. Samtidigt har Medicinska fakulteten vid LU valt att hålla salstentor, vilket fått starka reaktioner. En student vittnar om att flera kursare närvarat vid ett provtillfälle trots att de haft symtom.

 I veckan beslutade Lunds universitets (LU) rektor Erik Renström om att förlänga nedstängningen av universitetet tills vidare. Det innebär att all undervisning samt examinering fortsatt ska genomföras digitalt. Undantag får endast genomföras då dekan tillåter det för moment som “inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt”.

På nyårsafton skrev Erik Renström själv på pappren om dispensansökan som gav Medicinska fakulteten tillåtelse att genomföra flera salstentor. Det var nämligen hans sista dag som dekan på fakulteten innan han tillträdde som rektor. Sammanlagt har dispens beviljats för 21 salstentor.

– Vi har gått igenom alla examinationer för den här tentaperioden och endast valt ut de som anses vara allra mest nödvändiga att genomföra på plats, säger Medicinska fakultetens nuvarande dekan Kristina Åkesson.

Åtta av salstentorna gäller läkarprogrammet, men även studenter som läser sjuksköterske- respektive röntgensjuksköterskeprogrammet samt audionomprogrammet har examinationer som kräver fysisk närvaro.

Jag och flera andra upplevde det som att vissa definitivt inte var symtomfria. Flera satt och harklade sig och snörvlade.

Motiveringen till beslutet rör bland annat rättssäkerheten.

– Det är en viktig aspekt som vi har haft i åtanke, att minimera fuskmöjligheterna. Vi har ett samhällsansvar att säkerställa att våra studenter på professionsutbildningarna har den kunskap som de behöver när de senare kommer ut i arbetslivet, säger vicedekan Maria Björkqvist och fortsätter:

– Dessutom ska alla ha samma förutsättningar. Det har till exempel varit ett bekymmer att studenter inte har haft en säker nätverksuppkoppling eller en bra studiemiljö hemma.

Liknande beslut har tagits av andra Medicinska fakulteter runt om i Sverige, bland annat vid Göteborgs Universitet, vilket kritiserats i media av smittskyddsläkare.

Hur är salstentor förenligt med Folkhälsomyndighetens rekommendationer?

– Vi har naturligtvis stämt av allt detta med smittskydd och följt deras råd. Vi har anpassat möbleringen och minskat antalet personer i varje lokal. Handsprit och munskydd har funnits tillgängligt, säger Kristina Åkesson.

Studenterna delas upp i fyra till sex salar för att minska risken för trängsel och när exempelvis examinationerna för läkarstudenterna ägde rum skrev som högst 44 personer i samma sal.

Vi förstår att det kan kännas som ett dubbelspel.

Trots anpassningarna för att minska smittspridningen har beslutet dock väckt starka reaktioner. Ett 50-tal studenter vid läkarprogrammet skrev på en namninsamling som skickades till programansvariga inför en salstenta. En av dem var Minna Dahlberg.

– Likt många andra var jag inte särskilt glad över det här. Till viss del kan jag förstå argumenten, men samtidigt befinner vi oss i en pandemi. Och varför skulle inte vi kunna göra tentor på distans när alla andra gör det?

Hon och många av hennes medstudenter kände sig oroliga för att smittas vid provtillfället, men också för att själva få symtom och därmed tvingas vänta med att skriva terminstentan till omprovet i mars.

– Man har mycket att förlora på att missa en viktig tenta. Risken blir större att man inte längre kvalificerar för CSN och då kan de som har studentbostäder i sin tur förlora sitt boende. Därför finns det ju en risk att studenter går dit trots att de har symtom.

Just den risken har varit uppe för diskussion, exempelvis när studenter på läkarprogrammets fjärde termin hade möte med programledningen. Max Wictor, som då var vicekursrepresentant, menar att oron var befogad.

– Jag och flera andra upplevde det som att vissa definitivt inte var symtomfria. Flera satt och harklade sig och snörvlade, säger Max Wictor om den salstenta han skrev nyligen.

Han anser att det hade varit bättre att anordna provet på distans.

– Det är en svår situation, men jag och många med mig tycker att restriktionerna och pandemiperspektivet måste gå först. Vi som själva ska arbeta i vården borde föregå med gott exempel.

Vicedekan Maria Björkqvist bemöter kritiken:

– Vi förstår att det kan kännas som ett dubbelspel. Många studenter har uttryckt att de är oroliga. Jag kan bara försäkra dem om att vi gjort allt vi kan för att genomföra detta på ett säkert sätt och vi har rigorösa riktlinjer för att motverka smittspridning.

Lundagård har varit i kontakt med CSN, som säger att de tar ställning till varje enskilt fall och att hänsyn kan tas till omständigheter kopplade till covid-19 om studieresultaten skulle påverkas.

Under fredagen framkom det att en student som närvarat vid en salstenta på läkarprogrammet testats positivt för covid-19. Läs mer här.