Melaninrik hud i fokus när läroböcker på läkarprogrammet uppdateras

- in Nyheter, Utbildning

Just nu pågår ett arbete på läkarutbildningen vid Lunds universitet med att utöka bildmaterialet för att korrekt kunna diagnosticera hudåkommor även på melaninrik hud. ”Vi vill vara en läkarutbildning i tiden”, säger läkarstudenten Johanna Sollenberg.

Över en miljon svenskar är födda i Afrika, Asien eller Sydamerika. Ändå har en genomgång av den litteratur som används på läkarutbildningarna i Skandinavien visat att andelen bilder på melaninrik, det vill säga mörk, hud endast är 1–3 procent. Flera av de vanligaste diagnoserna, som till exempel akne och psoriasis, saknas bland dessa.

– Precis som med andra åkommor så finns det risk för feldiagnosticering eller att patienterna inte får den hjälp de behöver. Att inte ha tillräcklig tillgång till utbildningsmaterial på andra hudfärger än vit skapar en okunskap och osäkerhet på hudåkommor på andra hudfärger, säger Johanna Sollenberg, ordförande i Medicinska utbildningsrådet (Mur) vid Lunds universitet.

Det var efter ett OMSiS-möte (ett möte för studentrepresentanter från Sveriges alla läkarutbildningar) i början av året som Mur uppmärksammade att andelen bilder på andra hudfärger än vit var bristfällig på läkarutbildningen i Lund.

– Vi vill vara en läkarutbildning i tiden och för de patienter vi förväntas möta och behandla. I dag får vi lite utbildning i andra hudtyper, men det är inte alls i den utsträckning som behövs. Det handlar om att komplettera den hudutbildning som vi redan har med fler bilder på de vanligaste diagnoserna, säger Johanna Sollenberg.

Något som ofta saknas i melaninrik hud är rodnad. I stället ses ofta pigmentförändringar som gör att huden kan få en mörkare, grå eller lila ton. Skillnader i egenskaper i dermis, läderhuden, hos personer med melaninrik hud jämfört med vit hud tros även vara orsak till andra förändringar som oftare ses i mörk hud.

På ett kursombudsmöte i början av mars möttes frågan av ett väldigt stort intresse från ombuden på plats. Mötet utmynnade i ett mejl till amanuenserna på hudutbildningen på de tre kursorterna Lund, Malmö och Helsingborg, där Mur redogjorde för vad de uppmärksammat.

– Vi beskrev vår iakttagelse samt att vi förankrat frågan hos studenterna och frågade om de kunde möta den förfrågan. Vi fick ett mycket positivt gensvar, säger Johanna Sollenberg.

I en skriftlig kommentar till Lundagård säger Andreas Sonesson, överläkare i dermatologi och en av de kliniska lärarna på hudkliniken där hudutbildningen sker, att de ser väldigt positivt på utbildningsrådets initiativ. Han skriver också att frågan är mycket viktig och att det sedan flera år tillbaka redan pågår ett arbete med att förbättra utbildningsmaterialet på både den regionala och nationella nivån för att studenterna ska kunna bedriva en jämlik och inkluderande vård när de är färdiga läkare.

“Referensläromedlet som används på läkarutbildningarna i Sverige håller på att uppdateras med fler bilder och förväntas komma ut under senare delen av hösten eller vintern. Lokalt har vi haft fokus på den här frågan och successivt adderat material om melaninrik hud till undervisningsmaterialet åtminstone det senaste året”, skriver han.

Johanna Sollenberg ser mycket positivt på att den kommande uppdateringen.

– Jag förstår att det är ett successivt pågående arbete och att det inte går att uppdatera läroboken över en natt. Sedan kommer vi i utbildningsrådet fortsätta att bevaka den här frågan.