LP-motion ville slopa jämlikhets- och miljöpolicy – alla utom två röstade emot

- in Nyheter

Förra veckan lade psykologstudenten Daniel Werner fram två motioner om att skrota föreningens jämlikhetspolicy, respektive miljöpolicy på Lundapsykologernas (LP) stormöte. Alla utom två röstade emot. 
– Vissa delar av motionen uppfattar vi inte som sanningsenliga, säger Klara Persson, vice ordförande för LP.

I höstas tvingades Daniel Werner lämna sin roll som ledamot i LP. Detta för att han bjudit in Alexander Bard som föreläsare, trots att förslaget röstades ned flera gånger tidigare. LP menar att föreläsningen skulle inskränka på deras jämlikhetspolicy samt att Daniel Werner bröt den demokratiska processen i föreningen. Föreläsningen ställdes senare in.

Daniel Werner, som tidigare blivit omskriven för att han bott i ett vindskydd, argumenterar i sin ena motion för att slopa LP:s jämlikhetspolicy.

I den argumenterar han för att policyn tillför byråkratisk komplexitet i föreningen, stjäl tid samt skadar mångfalden av världsåskådningar. Efter en lång diskussion blev motionen nedröstad, endast två röstade för, varav en var Daniel Werner själv.  

Daniel Werner menar att jämlikhetspolicyn skadar jämlikheten i LP.

– Det blir ett utslätande av olika intressen om man inte bjuder med alla talare, menar han. 

”Policyn är woke, vilket betyder att den hyllar och premierar det icke-normativa Offret med stort O på bekostnad av alla andra. Särskilt ger policyn orättvisa privilegier att tolka situationer och styra interaktioner”, skriver han i motionen.

I motionen kritiserar han ännu en gång att LP inte tog emot Alexander Bard som föreläsare. Han menar att LP utgår från principen om tolkningsföreträde i sin förklaring att ställa in föreläsningen.

Att carte blanche förbjuda potentiellt kränkande innehåll är en överbred begränsning som skadar jämlikheten av tillgång till olika perspektiv. Detta var och är för övrigt Bards kärnbudskap. Hylla det heroiska, inte offret. Lita inte blint på folk som hävdar att de är eller representerar offer. Det kan vara en strategi för att vinna oförtjänta fördelar och censurera andra”, skriver han i motionen.

Daniel Werner menar dock att den inställda föreläsningen med Bard inte är den främsta anledningen till sin motion, utan att det finns flera faktorer. 

Daniel Werner. Foto: Alexandra Roslund

Stämningen på stormötet är något spänd redan från början. Daniel Werner sitter långt fram i mötessalen. Efter hans uppläsning av motionen bemöter Klara Persson, vice ordförande för LP, påståenden han gjort i den om förbundet. Bland annat att LP ska ha uppmanat studierektorn för psykologiska institutionen att avskeda en lärare utan en undersökning om det fanns belägg.

– Vissa delar av motionen uppfattar vi inte som sanningsenliga. Vi har till exempel inte sagt till psykologiska institutionen att avskeda en lärare, vi var bara med och medlade i kommunikationen då det fanns i studenternas intresse, säger Klara Persson.

Daniel Werner kritiserar även principen om tolkningsföreträde i jämlikhetspolicyn. Principen finns dock inte kvar, vilket förklarades senare under mötet. Policydokumentet på LP:s hemsida är en ouppdaterad version från 2019. I ett samtal efter mötet berättar dock Daniel Werner att det inte förändrar hans ståndpunkt.

– Mentaliteten finns nog fortfarande kvar kring tolkningsföreträde, idén att det finns människor som är offer som aldrig ska ifrågasättas. Men det viktiga är inte specifikt orden i policyn, poängen är att ha debatten, säger han.

Daniel Werner anser att det är en märklig attityd att en förening ska gå helt och hållet efter vad majoriteten tycker och inte ge minoriteten en proportionell del. Han menar att olika intressen i föreningen förbises när inte alla talare bjuds med.

– Det finns en stor övervikt av liberala personer på universitetet som har ett visst sätt att se på världen. De flesta organisationer mår bra av att ha flera olika perspektiv.

”Mångfald finns i variationen av medlemmarnas egna perspektiv och insikter. Att medlemmarna ska förhålla sig till en otydligt skriven policy som ska gälla i alla processer gör att tid försvinner från det spontana uttrycket av deras egna viljor. Att beordra mångfald är en paradox som skadar den”, skriver han i motionen.

Klara Persson menar att jämlikhetspolicyn är viktig: Den ger dem en målinriktning att jobba mot och en idé kring hur man ska förhålla sig.

– Vi är 90 procent vita svenskar på programmet. Vi bör vara ödmjuka för att vi inte har alla perspektiv på hur det är att leva. Vi måste se bortom våra vita fläckar, säger hon.

Även Daniel Werners andra motion, ”Motion för att slopa LP:s miljöpolicy”, blev nedröstad med samma majoritet. I den menar Daniel Werner att policyn skadar miljön genom att stjäla tid från föreningen på flera sätt:

”Att producera 1 timme mänsklig aktivitet tär på miljön. Tiden som slösas av policyn är därför också en miljökostnad”, skriver han i motionen.

”LP:s miljöpolicy stjäl tid från föreningen genom att kalla på ’en ständigt pågående process, vilken kräver kontinuerlig diskussion och arbete i de möten, evenemang och andra aktiviteter vi anordnar’.”

Han skriver även att policyn sätter olämpliga begränsningar på medlemmar i exempelvis förbudet av engångsmuggar, något som inte finns skrivet i miljöpolicyn – det nämns dock en riktlinje om ett undvikande av engångsartiklar. På stormötet bjöd LP på kaffe ur pappmuggar.

Klara Persson är förvånad över Daniel Werners propositioner.

– Det har inte kommit på tal på något tidigare stormöte. Det kom ganska plötsligt med tanke på hans långa engagemang i föreningen, säger hon.